Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Harriet Wallberg: Medarbetarna teg om Macchiarini-varningar

– Det är uppenbart att organisationen undanhöll mig information om Paolo Macchiarini.
Det säger tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg, tre dagar efter avskedet från posten som universitetskansler.

8 september, 2016
MarieLouise Samuelsson
Harriet Wallberg
Harriet Wallberg blev häpen över att hennes efterträdare som KI-rektor, Anders Hamsten, "friade" Macchiarini från fuskmisstankar. Foto: Melker Dahlstrand

– Först när jag läste Asplunds utredning gick det upp för mig hur mycket information som hade funnits inom KI och den insikten kom som en chock.

Några dagar efter att Harriet Wallberg sparkades som universitetskansler för sin roll i Macchiarini-skandalen väljer hon att slå tillbaka mot Sten Heckschers utredning, bland annat genom en artikel på DN Debatt.
I den påpekar hon att Karolinska institutet följde rutinerna som gäller vid tillsättning av gästprofessurer, samt att det går till på samma sätt vid andra lärosäten.

Vill att affären beskrivs korrekt
– En del uppfattar det som att jag försöker skylla ifrån mig, men jag kan aldrig undandra mig att jag som rektor alltid hade det högsta ansvaret, också för att det på KI fanns medarbetare som inte berättade det de visste om Macchiarini, säger Harriet Wallberg.

– Jag uppfattar också att det blev stor skillnad på Sten Heckschers svepande kritik i medierna och vad som faktiskt står i rapporten. Jag skrev debattartikeln för att jag vill att affären beskrivs på korrekt sätt, det har blivit ett väldigt stort fokus på rekryteringen. Det är lite ironiskt att den gick till på samma sätt som när Stockholms universitet rekryterade gästprofessorer, under den tid Heckscher var Stockholms universitets styrelseordförande.

Visste inte hur han skulle bedömas
I Heckschers utredning framstår hennes roll som aktiv, efter att hon 2009 fick kontakt med Macchiarini.
– Jag är inte stamcellsforskare, jag visste inte hur han skulle bedömas, när jag återvände till KI var jag osäker på om Macchiarini över huvud taget var intressant för KI och dess stamcellsforskare.

Hon beskriver hur rektor är oerhört beroende av kollegerna, samtidigt som en rektor bör utveckla ”fingertoppskänsla” för om det finns bakomliggande agendor hos lobbyaktiva medarbetare.
Vidare säger Harriet Wallberg att det inte är konstigt om rektor stöttar, särskilt i samband med internationella rekryteringar.
– Det är psykologiskt viktigt, både internt och för den som ska rekryteras, att rektor är engagerad.

– Men som rektor ska jag inte ingripa i rekryteringsprocessen, vilket jag inte heller gjorde. Här blir Heckschers utredning motsägelsefull, eftersom jag där får kritik för att bryta delegationsordningen.

Varningsklockor först 2012
Och för Harriet Wallberg ringde inga varningsklockor, förrän i november och december 2012, vilket var hennes sista månader som rektor.
Varningsklockan var främst att en vetenskaplig tidskrift dragit tillbaka en av Macchiarinis artiklar, med anledning av forskningsfusk, vilket föranledde Wallberg att skriva till etikrådet.

Varnade du din efterträdare Anders Hamsten för Paolo Macchiarini?
– Ja, fallet fanns med på listorna under de tre, ganska långa möten vi hade inför att jag lämnade över till honom.

Harriet Wallberg beskriver hur hon blev mycket häpen över att KI ”friade” Macchiarini från fuskmisstankar, trots det som framkom i Bengt Gerdins utredning.
Men då hade alltså Wallberg lämnat KI för att bli universitetskansler, ett ämbete som hon inte fick behålla, med hänvisning till ansvaret för Macchiarini-skandalen.

Inte alls beredd
– Jag har förstått att statsrådet hade bestämt sig efter att ha tagit del av Heckschers utredning, jag kan förstå att hon agerade så, på grund av medietrycket.

– Men själv var jag inte alls beredd på det och på min fråga vad jag gjort för formellt fel fick jag inget svar, säger Harriet Wallberg.

När det gäller politikers och politikens närhet till forskningen har ju Macchiarini-affären ibland förklarats med den förda forskningspolitiken, excellenssatsningar och strategiska medel samt stora förhoppningar på stamceller, en politik som introducerades av Thomas Östros 2001 och som kan sägas ha intensifierats sedan dess.
– Det är klart att forskningspolitiken har betydelse, men om jag ska spekulera tror jag att den har haft större effekter på andra ställen. KI är ju speciellt, sedan länge forskningstungt och fokuserat på excellens och internationalisering.

Passar illa som myndigheter
Harriet Wallberg ser, apropå politik, ett problem med att lärosäten är statliga myndigheter.
– Universitet och högskolor passar egentligen väldigt illa i den formen, forskare som ser sig som egenföretagare har inte givet förståelse för den administrativa myndighetskulturen.

Men icke förty är lärosätena just myndigheter, liksom UKÄ, som Harriet Wallberg tvingas lämna, samtidigt som det utvärderingssystem hon tagit fram ska implementeras.
– Det är tungt att behöva lämna UKÄ, det är den bästa arbetsplats jag varit på, många medarbetare med mycket hög kompetens och inriktade på teamarbete.

Kan återvända som KI-professor
Wallberg har ännu inga planer för vad hon ska göra härnäst, men påpekar att universitetskansler räknas som generaldirektör och att hon därför inte förlorar jobbet omedelbart. Som universitetskansler har hon dessutom varit tjänstledig från KI, Harriet Wallberg kan alltså komma att återvända som professor till sin gamla arbetsplats.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023