Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lundaprofessor avskedas efter frånvaro

Efter ett unikt beslut av Statens ansvarsnämnd avskedas en professor vid Lunds universitet. En medarbetare med förtroendearbetstid vid ett svenskt universitet har aldrig tidigare avskedats på grund av frånvaro. Enligt nämnden har professorn grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

25 augusti, 2016
Björn Forsberg
Mikael Risedal
Den nu avskedade professorn anser att universitetet inte har uppfyllt de villkor och förutsättningar för tjänstens fullgörande som parterna hade kommit överens om och det är därför professorn inte varit på arbetet. Professorn har överklagat beslutet till tingsrätten.

– Professorn har inte följt arbetsgivarens anvisningar och dessutom varit frånvarande från arbetet, säger Erik Lindberg, sekreterare i Statens ansvarsnämnd.
Professorn anställdes den 1 maj 2015. Hen kom närmast från en liknande tjänst utomlands. Nästan omedelbart uppkom en konflikt om krav på tilläggsfinansiering från professorn och om hur undervisningsskyldigheten skulle se ut.

I januari 2016 kallade Lunds universitet professorn till ett möte där denne skulle redovisa sina utförda arbetsuppgifter. Men efter fem minuter avbröts mötet och professorn informerades då om att en utebliven redovisning skulle tolkas som arbetsvägran. En månad senare lämnade professorn in en redogörelse för sina arbetsuppgifter som underkändes av arbetsgivaren.
Därefter har professorn inte varit i universitetets lokaler. I april månad 2016 slutade universitetet att betala ut lönen eftersom professorn ”inte längre står till arbetsgivarens förfogande och inte har laga förfall.”

Har arbetat hemma
Själv anser professorn att universitetet inte har uppfyllt de villkor och förutsättningar för tjänstens fullgörande som parterna hade kommit överens om. Det är därför hen inte varit på arbetet. Professorn säger sig ha arbetat hemifrån i den utsträckning som universitetet gjort det möjligt.

Det är Statens ansvarsnämnd som prövar frågan om avskedande för den som är professor.
I sin anmälan till Statens ansvarsnämnd skriver Lunds universitet: ”fakultetens uppfattning är att XXX inte har utfört något arbete för universitetet sedan september 2015 och definitivt inte från februari 2016, vilket enligt fakulteten uppfattas som arbetsvägran.”
Ansvarsnämnden anser i sitt beslut från juni i år att professorn ”grovt har åsidosatt sina åligganden mot Lunds universitet och ska därför avskedas.”

Inget liknande fall
Varken hos Statens ansvarsnämnd eller i Arbetsdomstolen finns något liknande fall där en professor, eller annan universitetsanställd med förtroendearbetstid, har avskedats för att grovt ha åsidosatt sina arbetsuppgifter.
Men omständigheten att professorn har så kallad förtroendearbetstid påverkar enligt Erik Lindberg på Statens ansvarsnämnd inte beslutet om avsked.
– Har man så kallad förtroendearbetstid innebär det inte att till exempel arbetsgivarens arbetsledningsrätt bortfaller och att arbetstagaren kan vara frånvarande från sin arbetsplats helt efter eget godtycke.

Erik Lindberg poängterar samtidigt att ärendet med professorn är speciellt.
– Det går därför inte att dra några särskilda eller generella slutsatser utifrån beslutet.

Har överklagat
Professorn, som inte är fackligt ansluten och som numera bor utomlands, har överklagat beslutet i Statens ansvarsnämnd till Lunds tingsrätt, vilket är den formella gången, och kräver att beslutet om avsked upphävs och att hen tilldöms ett skadestånd.
Något rättegångsdatum är ännu inte fastställt.

Björn Forsberg
Mikael Risedal

Förtroendearbetstid
”Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en arbetstagare med hänsyn till sina arbets­uppgifter har förtroendet att själv disponera”.

Källa: ALFA(Allmänt löne- och förmånsavtal) Läs mer i Partsgemensam information om förtroendearbetstid

 

Avsked av professor
”I fråga om professorer prövar Statens ansvarsnämnd
frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning och 15 § lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning. Förordning (2010:1064).”

Källa: Högskoleförordningen

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023