Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Arbetsmiljöverket överväger åtgärder mot Göteborgsfakultet

Den göteborgsprefekt som anmälts till JK åtalas för grundlagsbrott och meddelar samtidigt att hon avgår som prefekt. En arbetsmiljöutredning som redovisas i förundersökningen avslöjar långvariga motsättningar på Humanistiska fakulteten. Nu överväger Arbetsmiljöverket åtgärder mot arbetsmiljön på fakulteten.

7 juli, 2016
Per-Olof Eliasson

Prefekten vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, FLoV, vid Göteborgs universitet, Christina Thomsen Thörnqvist, åtalas av Justitiekanslern, JK, för att ha försökt forska efter källan till uppgifter i tidningen Göteborgs-Posten.
I samband med det lämnar hon posten som prefekt.
I den polisutredning som JK begärt framgår att en bakgrund till händelserna är långvariga motsättningar på fakulteten och en dålig arbetsmiljö. Den bristande arbetsmiljön har fått Arbetsmiljöverket att överväga åtgärder mot Göteborgs universitet.

Om vi tar det från början verkar hela historien ha börjat 2009 när Christina Thomsen Thörnqvist, då lektor i latin vid Institutionen för språk och litteraturer, SPL, får i uppdrag av fakultetsnämnden att utreda utbildningen vid fakulteten.
Hon blir klar med utredningen våren 2010 och har då kommit fram till att utbildningar vid hennes egen institution, SPL, har sämst resultat vilket bland annat leder till nedläggning av institutionens undervisning i italienska.

Utsatt för mobbning
Detta leder i sin tur till en infekterad strid på institutionen.
Christina Thomsen Thörnqvist beskriver i förundersökningen att hon blev utsatt för mobbning och kände sig så utsatt att hon var tvungen att lämna institutionen.
I juli 2013 flyttar hon till FLoV vid samma fakultet och i januari 2014 blir hon prefekt där.
Till saken hör att FLoV har undervisning i liberal arts som även omfattar klassiska språk. De klassiska språken finns alltså på två olika institutioner vid fakulteten vilket leder en dragkamp mellan institutionerna.
Till exempel, 2013 tillbakavisar SPL med kraft ett förslag att slå samman de klassiska språken under FLoV.

Till saken hör kanske också att Christina Thomsen Thörnqvist är en framgångsrik forskare.
2012 får hon 33 miljoner kronor för projektet ”Representation och verklighet. Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen” från Riksbankens jubileumsfond. Hon befordras också till professor i mars i år.
Enligt vad Christina Thomsen Thörnqvist uppger i polisutredningen hade hon en bra arbetssituation på FLoV fram till våren/försommaren 2015. Då vill FLoV starta forskarutbildning i latin vid FLoV och anställa en doktorand. Företrädare för SPL anser i stället att doktorandtjänsten i latin ska ligga på deras institution.
Då blossar konflikterna upp igen, så allvarligt att en extern arbetsmiljöutredning startas under sommaren.

Ville få bort kränkningar på Facebook
Så kommer då de omskrivna händelserna i slutet av 2015.
Christina Thomsen Thörnqvist och fakultetens dekan Margareta Hallberg uppmärksammas i Expressen/Göteborgs-Tidningen 4 december 2015 under rubriken Efter lönelyftet: Anställde sin chef.
Den artikeln delas i Facebookgruppen Rädda språken vid Göteborgs universitet med inledningen ”Det här handlar om de två personer som låg bakom språkdöden vid GU”, följt av mindre smickrande omdömen om personerna.

I ett mejl försöker Christina Thomsen Thörnqvist få prefekten vid SPL att förmå medarbetare vid institutionen att ta bort kränkande inlägg på Facebook. Det mejlet läcker ut till Göteborgs-Posten varvid hon mejlar den andre prefekten och skriver:
”Hur i all världen har ett internt mail av nedanstående art kunnat nå G-P?”
Och lite längre ned i mejlet.
”Hur har den konversationen kunnat nå någon annan än dig? Du var enda mottagare av nedanstående mail.”

Förnekar brott
Christina Thomsen Thörnqvist förnekar att hon försökt efterforska källan utan uppger att mejlet var uttryck för bestörtning av typen ”vad har du gjort”.
– När det gäller kommentar till åtalet har jag i dagsläget under pågående process endast en kommentar och det är att jag, vilket också framgår av förundersökningen, förnekar brott, skriver Christina Thomsen Thörnqvist i ett mejl till Universitetsläraren.
Hennes mejl till den andre prefekten anmäls senare av Academic Rights Watch till JK, som nu alltså beslutat att åtala henne för brott mot efterforskandeförbudet i tryckfrihetsförordningen.
Universitetslärarens fråga om varför hon slutar som prefekt hänvisar Christina Thomsen Thörnqvist till sitt meddelande till medarbetarna:
– På grund av utvecklingen de senaste månaderna har jag beslutat att avgå som chef för institutionen. Medieexponering, där enligt rubrikerna jag redan verkar ha förklarats skyldig, de eskalerande arbetsmiljöproblemen vid fakulteten, och beslutet av JK att gå vidare med anklagelserna mot mig har orsakat mig och inte minst människor nära mig mycket lidande. För att undvika risken för ytterligare dålig publicitet för institutionen har jag beslutat att avgå.

Anmälningar till Arbetsmiljöverket
I början av våren 2016 blev också arbetsmiljöutredningen klar, den kom fram till bilden av en ovanligt sammansatt konflikt med starka personmotsättningar.
Stämningen kan illustreras med ett exempel från en workshop som var ett led i arbetsmiljöutredningen:
”Dekanen /…/ vädjade också till deltagarna och särskilt till närvarande chefer om att respektera varandra och omedelbart upphöra med att kränka och smutskasta varandra.”

Arbetsmiljöutredningen leder i sin tur fram till att två skyddsombud var för sig anmäler fakulteten till Arbetsmiljöverket.
Efter en inspektion anmärker Arbetsmiljöverket på arbetsmiljön:
”Personal vid båda institutionerna upplever brister i den psykosociala arbetsmiljön. Den ansträngda situationen har lett till att personal har utvecklat stressymptom, så som oro, olust, koncentrations- och sömnsvårigheter. I några fall har det även lett till sjukskrivningar.

Åtgärder på fakultetsnivå har vidtagits för att bearbeta situationen, men önskat resultat har inte uppnåtts.”
– Fakulteten må utåt framstå som särdeles bråkig men det handlar om långvariga konflikter i en begränsad grupp. Tidsödande, energislukande, trist och för vissa anställda oerhört tungt men likafullt en av flera möjliga bilder, som helt skymmer sikten för det starka, positiva, välfungerande och framgångsrika som präglat humanistiska fakulteten de senaste åren, kommenterar dekan Margareta Hallberg i ett mejl till Universitetsläraren.

Universitetsledningen planerar nu insatser för att bearbeta problemen och förbättra arbetsmiljön vid de båda institutionerna.
Arbetsmiljöverket överväger att förelägga GU att senast 1 oktober redovisa handlingsplaner för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023