Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Rivstart för svenskt stöd till hotade forskare 

Fängslade akademiker i Turkiet, hotade forskare i Syrien och triggervarningar i amerikanska kursplaner diskuterades när Scholars at Risk, SAR, höll sin globala konferens. Akademisk frihet står också i fokus på Bokmässan då den svenska SAR-sektionen är en av organisationerna bakom årets tema om yttrandefrihet.

21 juni, 2016
Kajsa Skarsgård

De 13 lärosäten som i mars grundade den svenska sektionen av SAR har rivstartat sitt arbete, något svenskarna fick beröm för på SAR:s globala konferens i Montreal 8–10 juni. Till hösten kommer minst sex hotade forskare att ha fått temporär fristad vid ett lärosäte i Sverige.
– Det finns otroligt mycket mer man kan göra kopplat till akademisk frihet och det görs redan mycket på universiteten kopplat till flyktingfrågan. I höst ska vi identifiera lärosätenas olika styrkor och utifrån det välja vad vi ska fokusera på framöver, säger Karolina Catoni, internationell handläggare vid Göteborgs universitet och samordnare för den svenska SAR-sektionen.

Första projektet blir i alla fall att vara Göteborgs bokmässas partner i årets tema om yttrandefrihet. Övriga partner är Göteborgs universitet, Svenska PEN och The International Cities of Refugee Network, ICORN.
– Vi kan lära mycket av ICORN:s arbete med fristadsförfattare och har mycket att vinna på att samverka också med övriga samhället, säger Karolina Catoni.

Stort engagemang
I Tyskland samarbetar SAR med en stiftelse från vilken lärosäten kan söka pengar för att ta emot hotade forskare, och möjligheten till ett liknande samarbete kommer man att undersöka även i Sverige. Karolina Catoni fick med sig många idéer från konferensen i Montreal.
– Jag har sällan deltagit i ett sammanhang där engagemanget är så stort och där man har ett gemensamt mål, säger hon.

Med i Montreal var också Anna Parkhouse, lektor i statsvetenskap och samordnare för SAR:s arbete vid Högskolan Dalarna.
– Det jag har fått med mig från konferensen är att vi måste jobba ännu mer med att skydda de forskare som är hotade runt om i världen, och att vi rent generellt måste debattera akademisk frihet mer, säger hon.

En amerikansk föredragare på konferensen lyfte krav på triggervarningar som ett hot mot den akademiska friheten. I Sverige skulle Anna Parkhouse vilja se en större diskussion om risken för att man som akademiker utövar självcensur av rädsla att bryta mot normer eller bli uthängd i sociala medier.

Olika perspektiv på akademisk frihet
På konferensen diskuterades också vilka värden som ligger i begreppet akademisk frihet. SAR jobbar med att ta fram ett dokument till stöd för lärosäten som ingår avtal med varandra och som vill inkludera skrivningar till skydd för den akademiska friheten.
– Det här är ju brännheta frågor. Många i publiken påpekade risken för neokoloniala perspektiv, att vi talar om hur andra bäst genomför sin utbildning. Jag tror på att debattera och skapa förståelse för olika perspektiv på akademisk frihet, säger Anna Parkhouse.

Kajsa Skarsgård

Scholars at Risk, SAR, är ett nätverk av institutioner som ordnar temporära placeringar åt hotade akademiker så att de kan fortsätta sitt arbete i trygghet. I mars grundades en svensk SAR-sektion där för närvarande 13 lärosäten ingår. SAR har också olika projekt för att driva andra frågor kring akademisk frihet. Huvudkontoret finns vid New York University.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023