Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Viktigt att VR besvarar frågan om Macchiarinis cv

Det subjektiva momentet i granskningen av ansökningar kan inte undvikas, men det ska vara så upplyst som möjligt. I Macchiariniärendet är det viktigt att Vetenskapsrådet också ger sin syn på frågan om sanningshalten i hans cv. Det skriver Erland Hjelmquist i ett svar till Jan-Ingvar Jönsson.

14 juni, 2016
Erland Hjelmquist

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Det är mycket tillfredsställande, som Jan-Ingvar Jönsson säger i sin replik på min artikel i Universitetsläraren om Macchiariniärendet, att Vetenskapsrådet arbetar med att ”utveckla och säkerställa beredningsprocessen”. Det är ett arbete som är viktigt för VR och de andra två statliga forskningsråden, Formas och Forte.

Den stora mängd ansökningar som årligen kommer till VR, Formas och Forte, ställer, som Jan-Ingvar Jönsson ger uttryck för, utomordentligt stora krav på bedömningsprocessen om den ska bli rättvisande och rättssäker.

Det omfattande arbete som sökande och granskare lägger ned på sina ansökningar fick redan 2010 Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, att förespråka att större vikt skulle läggas vid hur framgångsrik den sökande tidigare varit i sin forskningskarriär och hur känd denne var. Sökande som redan var väl kända av bedömarna föreslogs kunna lämna in en mindre utförlig ansökan än en som var mindre känd. Jag menar att det vore fel väg att gå. Det är viktigt att bedömarna faktiskt granskar forskningsplanerna och bedömer dem utifrån den kvalitet som ådagaläggs där.
Macchiariniärendet illustrerar vikten av en sådan ordning, men det innebär inte att det subjektiva momentet går att undvika, eller ska undvikas, i den granskningen, men det ska vara så upplyst som möjligt.

När det gäller Macchiarinis forskningsprogram får man förutsätta, som Jan-Ingvar Jönsson säger, att bästa möjliga expertis, inhemsk och utländsk, anlitades, allt annat vore förvånande (för att kunna bilda sig en oberoende uppfattning om detta var fallet eller ej, behöver man dock veta vilka som faktiskt bedömde ansökningarna och hur bedömningarna såg ut).

Utöver forskningsprogrammet fanns rimligen i Macchiarinis ansökningar även cv och publikationslista. Dessa dokument har givetvis en annan karaktär än forskningsprogrammet: de är antingen sanna eller falska. Samtidigt är de en mycket viktig stödinformation vid bedömningen av forskningsprogrammet.

Mina ursprungliga frågor gällde kvaliteten i VR:s hantering av Macchiarinis ansökningar, innan problemen med den etiska dimensionen blev allmänt kända och föranledde VR att avbryta utbetalningen av forskningsstöd. Det är viktigt att VR också ger sin syn på den betydligt enklare frågan om sanningshalten i cv och publikationslista eftersom de kan ha varit avgörande stödinformation för bedömarna.

Intressant nog var ett annat, och mycket rimligt förslag, i KVA:s rapport 2010 att sökandes cv skulle kunna sparas och uppdateras hos forskningsråden, vilket nu är möjligt i Prisma-systemet. Nu, när Prisma-systemet finns, vilket inte var fallet när Macchiarinis ansökningar var aktuella, borde det också vara mycket enklare för forskningsråden att granska sanningshalten i cv och publikationslistor och det behöver inte göras av de vetenskapliga bedömarna.

Erland Hjelmquist
professor emeritus

Erland Hjelmquist

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023