Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Arbetsgivarens ansvar ökar för stress och press

Chefer har fått ett tydligare ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. På flera håll i landet hålls nu utbildningar för att högskolan ska bli en mer hälsosam arbetsplats.

10 juni, 2016
Kajsa Skarsgård
Mai Lindström. Foto Tomas Bergman

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft den 31 mars.
– Jag har väntat hela mitt yrkesverksamma liv på det här och jag trodde aldrig att regleringen skulle bli så omfattande och detaljerad, säger Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt som på uppdrag av SULF hållit en utbildning om föreskriften för fackligt förtroendevalda.

Det är nu tydligare reglerat att arbetsgivaren ska se till att den anställde vet vad som förväntas i arbetet och vad som ska prioriteras om tiden inte räcker till, att kraven motsvarar resurserna till hands och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa. Om inte arbetsgivaren gör sin plikt kan skyddsombudet göra en anmälan till Arbetsmiljöverket som har rätt att utdöma vite.

Doktorander som jobbar tills de stupar och lektorer som måste använda fritiden för att hinna forska, är problem som Maria Steinberg nämner.
– Inom högskolevärlden är det mycket upp till oss själva att hitta tid för återhämtning. Det är något vi måste diskutera, säger hon.

Samtalet har fått en skjuts
Vid Luleå tekniska universitet har samtalet om arbetsmiljö fått en skjuts av den nya föreskriften. Daina Dagis, skyddsombud och ordförande i Saco-S, har både deltagit i en kurs för skyddsombuden om föreskriften och i en halvdags diskussion med ledningen på sin institution.
– Det var en ganska livlig diskussion och vi pratade mycket om arbetsbelastning och vilken roll kulturen på universit­etet spelar. Vårt arbete är fritt, ohyggligt stimulerande och vi har höga ambitioner. Därför blir det lätt gränslöst, säger Daina Dagis.

Hon menar att ledningen behöver ha mål om att skapa en kultur som inte förstärker gränslösheten, och bli bättre på att agera när arbetet leder till ohälsa.
– Pratar ledningsnivån om arbetsmiljö blir det samtalet också tydligare för medarbetarna, säger Daina Dagis.

Ska bli tydligare
Med på samma diskussionsmöte var Mai Lindström, prefekt på institutionen för hälsovetenskap.
– Alla i ledningsgruppen är överens om att vi ska bli ännu tydligare i vårt arbetsmiljöarbete. Framför allt ge tid till att reflektera, göra riskbedömningar och tid för chefen att föra en dialog med medarbetarna, säger Mai Lindström.

Hon tycker att den nya föreskriften ger ett bättre stöd i det psykosociala arbetsmiljöarbetet eftersom den förtydligar ansvaret.
– Vi kommer att lägga in arbetsmiljö och arbetskultur som en definierad del i vårt verksamhetsuppdrag, och tillsammans med medarbetarna identifiera risker och se hur vi ska jobba vidare, avslutar Mai Lindström.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023