Jerker Fick håller koll på fiskarnas beteende

Umeåforskaren Jerker Fick har specialiserat sig på läkemedelsrester i fisk och vilka miljöeffekter detta medför. Nyligen tilldelades han ett internationellt miljöpris för sin forskning.
Jerker Ficks forskning sker till stor del i laboratoriemiljö med fiskar i akvarier.

Jerker Ficks intresse för fisk väcktes redan när han som barn följde med sin moster ut för att fiska abborre. Men numera gäller intresset vilka effekter läkemedelsrester får för fiskarna i våra vatten.
– Jag är intresserad av miljöför­störing och långsiktiga ekologiska effekter, men studerar inte folkhälsa, säger han och förklarar att resterna av läkemedel i fisk är så små att det inte går att se någon direkt påverkan på människors hälsa.

Läkemedel är inte giftiga i sig men de har liknande inverkan på fiskar som på människor. P-piller stoppar fiskarnas reproduktion och ångestdämpande preparat har liknande effekt som på människor.
– Vi har gjort test på abborrar, som normalt sett ska vara försiktiga att simma ut i öppna områden av rädsla att bli uppätna. Abborrar som fått ångestdämpande simmar snabbare ut ur gömslet, berättar Jerker Fick.

Vet inte långsiktiga effekter
Han påpekar att labbstudier är mer osäkra än att studera fisk i deras naturliga vatten.
– De långsiktiga ekologiska effekterna av läkemedelsrester kan vi inte se i dag. Halveringstiden är ibland mycket längre ute än i labb men vi har påbörjat några längre fältstudier. Bland annat märker vi fiskar med sändare för att kunna följa dem med hjälp av 3D-teknik.

I början av 2016 tilldelades Jerker Fick som första enskilda svenska forskare International Environ­mental Award. Priset delas ut av Recipharm, ett svenskt läkemedelsföretag.
– Många av mina idoler inom läkemedels- och miljöforskning har fått priset, så det är en stor ära. Det är också mycket uppmuntrande att ett företag som Recipharm tar miljö­frågorna på så stort allvar, säger Jerker Fick.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Miljö, Porträtt
Lärosäten: Umeå universitet