Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Högskolan i Gävle har brustit i sin rättstillämpning

UKÄ riktar stark kritik mot Högskolan i Gävle. Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, hade upphävt en anställning vid lärosätet och tilldelat en annan sökande tjänsten. Men lärosätet följde inte nämndens beslut och har inte heller tillämpat anställningsförordningens bestämmelser.
– Vi gjorde fel, säger Henrik Hägerström, HR-chef vid Högskolan i Gävle.

3 juni, 2016
Per-Olof Eliasson
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävles HR-chef Henrik Hägerström säger att högskolan nu förbättrat sina rutiner.

Hösten 2014 lyste Högskolan i Gävle ut en tillsvidareanställning som universitetsadjunkt i kriminologi. En manlig sökande, som hade en tidsbegränsad anställning vid högskolan, fick i februari 2015 anställningen.
Den andra sökande, en disputerad kvinna från ett annat lärosäte, överklagade och Överklagandenämnden för högskolan beslutade i maj 2015 att ge henne tjänsten. I och med ÖNH:s beslut avslutades mannens anställning.

Men under tiden som tjänsten överklagades var den manlige sökanden interimistiskt anställd av högskolan. Kvinnan som ÖNH tilldelat tjänsten erbjöds en provanställning, medan den andre sökanden direkt fick tillsvidareanställning av högskolan. Kvinnan accepterade inte provanställning utan begärde i augusti 2015 att hon också skulle bli tillsvidareanställd men fick avslag, varvid hon inte tillträdde tjänsten. Därefter tillsvidareanställde Högskolan i Gävle den manlige sökanden som universitetsadjunkt i kriminologi.

”Mycket anmärkningsvärt”
Att den första personen erbjuds en tillsvidareanställning medan den andra personen erbjuds en provanställning är inte något som UKÄ kan ha synpunkter på.
Förhållandet mellan arbetsgivare och anställda vid en statlig myndighet innehåller både offentligrättsliga och privaträttsliga delar.
UKÄ uttalar sig inte om de privaträttsliga delarna, till exempel lön eller eventuell provanställning. Men myndigheten är mycket kritisk till hur Högskolan i Gävle agerat i de delar av ärendet som UKÄ kan uttala sig om, och använder formuleringar som ”mycket anmärkningsvärt” och ”ärendet visar allvarliga på brister i Högskolan i Gävles rättstillämpning”.

Det är framför allt två saker som UKÄ kritiserar:
Det ena är att anställningen för den som högskolan ville ge tjänsten fortsatte trots att ÖNH hade upphävt den. ”Överklagandeinstansens beslut (ska) respekteras och följas” skriver UKÄ i sitt beslut.
Det andra är att mannens anställning löpt på och omvandlats till en tillsvidaretjänst utan att den lysts ut igen. UKÄ understryker att när den sökande som fått tjänsten av ÖNH inte accepterade att bli provanställd hade inte högskolan rätt att tillsvidareanställa den andra sökanden. Högskolan måste i stället påbörja en ny rekrytering och följa anställningsförordningens regler om utlysning av lediga tjänster.

”En bedömningsfråga”
Henrik Hägerström är ny HR-chef vid Högskolan i Gävle sedan i februari och arbetade alltså inte på högskolan under händelserna som UKÄ kritiserar.
– Vi har gjort fel och tar kritiken på stort allvar. Vi ska naturligtvis följa lagar och regler. Det är helt självklart att vi ska respektera det UKÄ beslutar, vi har lärt oss och redan förbättrat våra rutiner, säger han.

Frågan om varför mannen fick tillsvidareanställning medan kvinnan erbjöds provanställning vill Henrik Hägerström inte kommentera.
– Det är en bedömningsfråga från gång till gång och individ till individ om man ska ha provanställning. Men vi har sagt att vi mycket tydligare ska ange i annonstexterna att provanställning kan komma att tillämpas.

Ska respektera ÖNH
Högskolan håller nu på att skriva ett svar till UKÄ där man förklarar vad som hänt och vad man gör för att det inte ska hända igen.
Det är i huvudsak två saker som lärosätet kommer att ta upp.
– Självklart ska vi respektera beslut i Överklagandenämnden, och de fall den överklagande vinner så ska vi avsluta pågående anställning, säger Henrik Hägerström.

Den andra frågan är mer specifik.
– Om det händer igen att personen som överklagar och vinner inte kommer till anställningen, kommer vi att ledigförklara anställningen på nytt.

Ytterligare en sak ska högskolan svara UKÄ.
– Vi kommer att vara noggrannare när vi utformar annonstexter vid utlysning av anställningar, säger Henrik Hägerström.

Har fortfarande kvar sin tjänst
Högskolan har tidigare svarat UKÄ att vid den kritiserade anställningen kom annonsen ”att få en för högskolan olycklig utformning”.
”Erfarenhet av undervisning inom utredningskriminologi med kvantitativ inriktning samt för verksamheten nödvändig praktisk erfarenhet från behandlingsarbete borde ha uttryckts som krav för anställning, och inte endast meriterande” skrev högskolan till UKÄ.

Men trots den hårda kritiken från UKÄ, har den sökande som högskolan ville ha kvar tjänsten som universitetsadjunkt.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023