Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF tar rektorerna i örat

I ett brev till rektorerna vid landets lärosäten uppmanar SULF dem att följa regelverket och lysa ut alla tjänster. – Det är en kvalitetsfråga för sektorn, säger SULF:s förbundsordförande Mats Ericson.

2 juni, 2016
Per-Olof Eliasson

SULF påpekar i brevet att det verkar vara en utbredd missuppfattning att anställningar kortare än sex månader är undantagna från skyldigheten att utlysa anställningen. Enligt anställningsförordningen ska alla tjänster lysas ut.
Förbundet uppmanar i brevet lärosätena att uppdatera anställningsordningar och rutiner så de stämmer med det centrala regelverket.

Vad vill ni med det här brevet?
– SULF anser att det är en kvalitetsfråga för sektorn att ha utlysningar. Vi tror på ett meritokratiskt system att de med bäst meriter ska ha jobben. Och vi vet att när inte alla jobb lyses ut är risken att inte de bästa får jobben och att de som anställs utan utlysning sedan får tillsvidareanställning och blir kvar, säger SULF:s förbundsordförande Mats Ericson.

Han betonar att högskolan ska vara en öppen verksamhet där alla har möjlighet att konkurrera på lika villkor.
– Det finns en brist på rörlighet i akademin. Vi vill öka rörligheten, att fler ska få möjlighet att få jobb på en annan högskola än den man råkar befinna sig på och det hoppas vi att brevet ska främja.

Varför kommer brevet just nu?
– SULF och andra har på sistone uppmärksammat att det gjordes en förändring i högskoleförordningen i och med Autonomireformen 2011, där man tog bort möjligheten att tillsätta utan utlysning vid kortare tjänster än sex månader. Det var väl egentligen ingen i sektorn som såg eller insåg den förändringen. Men när vi blev varse det måste vi säga ifrån för vi vill verkligen att man ska använda regelverket och inte ha några smitvägar.

Vad vill ni uppnå med brevet?
– En av SULF:s viktigaste frågor är att vi vill ha transparenta, schyssta, processer generellt. Till exempel om man vill ha in folk med annan bakgrund, kön, etnicitet och annat, är det jätteviktigt att vi har bra anställningsprocesser och det hoppas vi brevet bidrar till.

Vad blir nästa steg?
– Det viktiga är att såväl de fackliga företrädarna som arbetsgivarna ute på universitet och högskolor uppmärksammar det här och ser till att efterleva regelverket. Det är viktigt att man lokalt, arbetsgivare och fack gemensamt, säkerställer att man har öppna utlysningar, säger Mats Ericson.

SULF:s brev till rektorerna kommer att följas upp av SULF lokalt på lärosätena.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023