Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF anmäler Umeå universitet till JO och UKÄ

SULF har anmält Umeå universitet till både JO och UKÄ. Det gäller hanteringen av en rad anställningsärenden vid Arkitekthögskolan.
– Jag har aldrig varit med om att en statlig myndighet så uppenbart verkar ha missat hela den formella hanteringsskyldigheten, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

27 maj, 2016
Per-Olof Eliasson
Det har stormat kring Arkitekthögskolan i Umeå under en lång period. I april JK-anmälde SULF Umeå universitets rektor och nu riktar alltså fackförbundet ny skarp kritik mot universitetet. Foto: Mikael Lundgren

Anmälan till Justitieombudsmannen, JO, gäller att Arkitekthögskolan har anlitat ett Londonbaserat företag i undervisningen. Förbundet menar att eftersom det inte verkar finnas någon dokumentation av anlitandet av företaget, exempelvis upphandlingsunderlag, har universitetet brutit mot både lag om offentlig upphandling och mot universitetets interna reglering.

Vidare menar SULF att Arkitekthögskolan brutit mot delar av regelverket som styr dokumentationen vid svenska myndigheter.

Har inte fått ut begärda handlingar
Konkret innebär det att SULF har begärt ut bland annat anställningsavtal för ett antal personer, alternativt beslut om adjungering, förhandlingsprotokoll enligt MBL och kopia på utannonseringen av tjänster.
– Det enda vi har fått är tre arvodesräkningar, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

– Vi i SULF har ju försökt få fram uppgifter och får besked om att det inte finns några uppgifter. Det är inte omöjligt att det finns uppgifter som man inte hittat men jag utgår från att beskedet vi får från befattningshavare vid Umeå universitet är korrekt. Och är det korrekt är det uppseendeväckande att man har missat grundläggande formella regler, fortsätter Carl Falck.

”Uppfyller inte kraven”
Anmälan till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är en begäran att myndigheten granskar verksamheten vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. SULF hävdar i anmälan till UKÄ att Arkitekthögskolan inte uppfyller de krav som Högskoleverket ställde vid beslutet att ge Umeå universitet rätt att utfärda arkitektexamen.

Förbundet citerar ur Högskoleverkets beslut:
”En förutsättning för att lärarna skall kunna bedriva forskning och utbildning på hög nivå är att de har fast anställning med särskild tid avsatt för forskning och utveckling”.

SULF hävdar i skrivelsen att verksamheten vid Arkitekthögskolan i dag bedrivs med personal som inte uppfyller de kraven.
– Från förbundets sida är vi oroliga att verksamheten inte uppfyller kraven på en akademisk verksamhet utan att det kan bli konsekvenser både för studenter, lärare och för hela verksamheten. På det sätt som man bedriver verksamheten just nu uppfyller man inte kraven och vi i SULF är oroliga över verksamhetens fortbestånd, säger Carl Falck.

Hantering av allmänhetens pengar
Han påpekar att kraven på att följa lagar och regler i en myndighets verksamhet, och att dokumentera det man gör, inte är tomma formella regler.
– Dels finns det regler som utgår ifrån att om man hanterar allmänhetens pengar måste det kunna framgå att man hanterar pengarna på ett korrekt sätt.
– Dels måste det också gå att utvärdera hur verksamheten fullgörs, här är det studenter som är beroende av att de går igenom en utbildning med kvalitet och att de blir examinerade på ett korrekt sätt.

Carl Falck menar att den bristande dokumentationen vid Arkitekthögskolan är anmärkningsvärd.
– Jag har aldrig varit med om att en statlig myndighet så uppenbart verkar ha missat hela den formella hanteringsskyldigheten vid anställningar, säger han.

Universitetsläraren har sökt företrädare för Umeå universitet före en kommentar.

Per-Olof Eliasson

Läs Universitetslärarens tidigare artiklar om Arkitekthögskolan vid Umeå universitet:

 

28 januari 2016: Akut kris vid Arkitekthögskolan i Umeå

 

29 april 2016: SULF: ”Allvarligt att arbetsgivaren föregriper polisutredning”

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023