Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Intern tjänstetillsättning kan bryta mot anställningsförordningen

Lunds universitet lade av misstag en riktad jobbannons på hemsidan med namnet på den tilltänkte forskaren utsatt.
– Tjänsten skulle inte ha annonserats ut över huvud taget eftersom det var en kortare förlängning, säger Sonja Meiby, personalchef vid Lunds tekniska högskola, LTH.
Men det visar sig att inte heller den ursprungliga tjänsten har lysts ut.

26 maj, 2016
Per-Olof Eliasson
Lunds universitet publicerade en riktad platsannons med namnet på den tilltänkte forskaren utskrivet i rubriken. Det visade sig vara ett misstag. Men att inte utlysa tjänsten kan vara ett brott mot anställningsförordningen.

 

Den märkliga annonsen dök upp på Lunds universitets hemsida i maj. Enligt Sonja Meiby, personalchef vid LTH, är bakgrunden att administratörer vid förlängningar av tjänster ofta lägger in ett namn i universitetets rekryteringssystem för att kunna hitta tjänsten. Man gör sedan en intern publicering och skickar länken till den som ska få förlängd anställning och som själv måste registrera sina personuppgifter. Men i det här fallet kryssade en administratör i fel ruta så annonsen inklusive namnet publicerades externt på hemsidan.
– Det blev olyckligtvis fel. Vi tog bort annonsen så fort vi kunde när vi upptäckte misstaget. Forskaren som annonsen gällde är helt oskyldig till detta, säger Sonja Meiby.

I det här fallet var det fråga om en forskare som arbetat i ett projekt i ett år och vars tjänst skulle förlängas ytterligare tre månader. Men det var inte meningen att tjänsten skulle lysas ut över huvud taget.
– I vissa fall annonserar vi inte ut anställningarna, till exempel för adjungerade lärare, förlängning av doktorandanställningar och kortare förlängningar som i det här fallet. Här var det bara den forskaren som kunde slutföra vad han startat. Om man skulle anställa någon annan på tjänsten skulle inte arbetet ha blivit gjort.

Men enligt anställningsförordningen ska alla tjänster lysas ut, även de som är kortare än sex månader.
– Vi vet det och vi vid Lunds universitet är noga med utlysningar. Vi annonserar alltid så att man har möjlighet att söka, säger Sonja Meiby.

Men Lunds universitet anser alltså att man vid kortare förlängning inte behöver lysa ut tjänster?
– Som vi ser det får man göra en bedömning, om det över huvud taget är möjligt för någon annan att utföra det som ska göras. Och i det här fallet har vi bedömt att ingen annan kan göra detta.

Men stämmer det agerandet med anställningsförordningen?
– Det är en problematik med förlängningar och vi brottas med hur vi ska hantera sådana här fall. Inom universitetet pågår en diskussion om hur vi ska lösa dem. Det är inte svart eller vitt och verksamheten måste löpa på, säger Sonja Meiby.

Särskilda skäl kan gälla
I anställningsförordningen 6 § står: ”En myndighet som avser att anställa en arbetstagare skall på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid.”
Där sägs det klart att alla tjänster ska lysas ut.
Men lite längre ned i tredje stycket står det: ”Någon information behöver inte lämnas, om särskilda skäl talar mot det”.

– Jag har svårt att kommentera hur Lunds universitet resonerar i det här fallet. Det står ju särskilda skäl i regeln i anställningsförordningen, men det står inte vad särskilda skäl är. Det är i första hand myndigheten, alltså Lunds universitet, som ska bedöma vad som är särskilda skäl, utifrån regeln och eventuell praxis i olika instanser, säger Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist vid UKÄ.

Frågan om det funnits särskilda skäl i ett anställningsärende kan ytterst avgöras av Överklagandenämnden för högskolan i samband med ett överklagande.

Var går gränsen?
SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping betonar att grundregeln är att alla anställningar ska utlysas.
– Före Autonomireformen 2011 fanns möjlighet att inte utlysa anställningar i högskolan som är kortare än sex månader. Den möjligheten togs bort, säger hon.

Git Claesson Pipping konstaterar att den springande punkten är var gränsen går för vad som är särskilda skäl.
– Lunds universitet har rätt i att det här är en svår fråga. Och frågan är intressant. Vi i SULF diskuterar vad som kan utgöra undantag men vi har inte satt någon gräns, exempel vid ett antal månader.

Git Claesson Pipping menar att det svårt att ta ställning i det här speciella fallet.
– Men eftersom det inte finns någon specificering av vad som kan vara grund för undantag från utlysning finns en gråzon som lärosätena kan utnyttja och kanske missbruka, precis som så kallade skonummerutlysningar*, säger Git Claesson Pipping.

”Det har varit praxis”
Men när Universitetsläraren senare frågar Lunds universitet visar det sig att forskarens tjänst aldrig varit utlyst.
– Under lång tid har vi, tillsammans med många svenska universitet, förhållit oss till att anställningar under sex månader inte alltid annonseras, det har varit praxis till för cirka ett år sedan och har sin bakgrund i äldre skrivningar i högskoleförordningen. Vårt förhållningssätt numera är att informera om lediga anställningar enligt anställningsordningen från början, skriver Sonja Meiby i ett mejl.

Men det förekommer fortfarande kortare förlängningar i pågående forskningsprojekt.
– I just detta fall behövde institutionen en mycket speciell kompetens i ett stort forskningsprojekt under sex månader. Det finns två–tre personer i världen med denna unika kompetens, varav institutionen kände till en person som snabbt kunde komma in och arbeta i projektet. Anställningen lystes inte ut utan denna person anställdes. Projektet drog ut på tiden och anställningen förlängdes ytterligare sex månader och nu senast med ytterligare tre månader. Därefter kommer anställningen att avslutas, skriver Sonja Meiby.

”Praxis är ingen ursäkt”
Git Claesson Pipping är kritisk inför de nya uppgifterna att tjänsten inte varit utlyst.
– ”Praxis” är inte en ursäkt. Om man behöver en viss kompetens är det märkligt att man inte annonserar och tillsvidareanställer. Och om det är en kompetens man behöver är det rimligt att knyta den till projektet på lång sikt snarare än sex plus sex plus tre månader, säger hon.

Dessutom påpekar hon att det inte verkar sannolikt att ett experiment som skulle ta sex månader de facto tog 15 månader.
– Det verkar uppenbart att man redan från början vetat att man behövde forskaren under en längre tid. Men eftersom man felaktigt ansåg att man kunde slippa lysa ut om anställningen var sex månader så gjorde man medvetet de första två anställningarna så korta, säger Git Claesson Pipping.

*Skonummerutlysningar
Utlysningar som är så anpassade för att en intern kandidat ska kunna anställas att endast skonumret saknas bland kraven.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023