Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny dom i arbetsdomstolen tydliggör tolkning av lagar

Två uppsagda lektorer vid Blekinge tekniska högskola ansågs inte ha tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras. Men de sökte och fick identiska tjänster vid Linnéuniversitetet. Domen i arbetsdomstolen har intressanta fackliga konsekvenser.

28 april, 2016
Per-Olof Eliasson
BTH
Blekinge tekniska högskola fick rätt. Domen står fast att arbetsgivaren bestämmer kvalifikationskraven för den utlysta tjänsten och hur annonsen ska se ut.

Förhållandet mellan högskoleförordningen, HF, och lagen om anställningsskydd, LAS, är komplicerad. Två domar i arbetsdomstolen, AD, rätar ut några av frågetecknen.
I ett mål från 2013 slog AD fast att vid uppsägningar av anställningar som regleras av HF, och när det kan bli fråga om omplaceringar, är det inte HF:s regler som gäller, utan omplaceringen ska ske enligt LAS.

Det nya målet gäller två lektorer vid Blekinge tekniska högskola, BTH, som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Samtidigt annonserade högskolan ut andra lektorstjänster, men ansåg att de uppsagda lektorerna inte var kvalificerade för de tjänsterna.

Ansågs inte ha tillräckliga kvalifikationer
De uppsagda lektorerna är sjuksköterskor i botten och har doktorerat inom pedagogik och de jobbade som lektorer inom sociologi. Lärosätet sökte enligt annonsen lektorer som hade doktorerat och forskat i vårdvetenskap, medan de uppsagda hade inriktning mot ledningsorganisation och inte mot omvårdnad. Därför hade de, enligt högskolan, inte tillräckliga kvalifikationer för de utlysta tjänsterna.

AD dömde till BTH:s fördel men till saken hör att båda lektorerna som blev uppsagda från BTH ansågs kompetenta och fick tjänster i just vård­vetenskap vid Linnéuniversitetet.
– Det är två saker som är viktiga i den här domen. Den ena är att en lektor som uppfyller de grundläggande behörighetskraven, det vill säga har doktorerat, är behörig att bli omplacerad inom ramen för LAS. Och vid omplacering enligt LAS ska det inte vara någon sakkunnigprövning, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

Den andra viktiga saken i domen är att arbetsgivaren bestämmer kraven på kvalifikationer för den utlysta tjänsten och hur annonsen ska se ut.
– En konsekvens av domen är att det är oerhört viktigt, för att inte säga utslagsgivande, att vi i SULF har stor omsorg om innehållet i kravspecifikationer och annonser. Vi måste förhandla och se till att de har ett rimligt innehåll i förhållande till verksamhetens krav, säger Carl Falck.

Per-Olof Eliasson
BTH
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023