Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Internrevisor bekräftar olagliga anställningar vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har i ett stort antal fall anställt personal utan att lag och förordning följts. Det konstaterar universitetets internrevision. Trots det anser internrevisorn att bara en prefekt kan ställas till svars för de olagliga anställningarna.

28 april, 2016
Per-Olof Eliasson

Internrevisionen har på kort tid kommit med två olika rapporter om misstänkta fall av brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, och mot anställningsförordningen.
Sammanlagt rör det sig om ett 100-tal anmälda fall, åtta i den ena anmälan, 95 i den andra. Några av fallen förekommer i båda anmälningarna.
– Utredningen har kommit fram till att i sak är anmälningarna är korrekta, säger GU:s revisionschef Jan Sandvall.

Två typer av fel
Anmälningarna rör sig i princip om två olika typer av felaktigheter.
Den första är kortare tidsbegränsade anställningar som inte har lysts ut, de fallen utgör cirka 80 procent av de 95 anmälningarna.
– När anställningsförordningen ändrades 2011, och det inte längre blev tillåtet att låta bli att lysa ut förordnanden kortare än sex månader, ändrades inte GU:s anställningsordning varför medarbetare trodde att man fortfarande kunde göra så, säger Jan Sandvall.

Den andra typen av felaktiga anställningar rör inlasningar med bristfälliga underlag. Man anställer med hänvisning till LAS, men utan att lasgränsen passerats. Jan Sandvall menar att det sedan 15 år tillbaka har utvecklats en kultur, där prefekten kunnat ansöka hos dekanen att få lasa in personer innan lasgränsen är uppnådd, vilket är en felaktig användning av LAS.

Rektor: ”Finns ingen ursäkt”
Rektor Pam Fredman ger sin syn på utredningarna.
– Internrevisionen gör tydligt att det har utvecklats en kultur under lång tid, det har funnits oklara signaler och otydligheter. Min kommentar är att självklart måste regelverket efterföljas. Det finns ingen ursäkt för att inte följa lagar och regler, säger hon.

Pam Fredman hävdar att GU sedan flera år jobbar med att strama upp rutinerna och sprida kunskap i organisationen kring anställningsfrågor.
– I dag tisdag, kommer jag att ta upp med styrelsen att vi ändrar i vår anställningsordning om sexmånaderstjänster. Så förhoppningsvis görs den ändringen redan i dag, säger hon.

Åtal osannolikt – anmälarna besvikna
När det gäller sakinnehållet ger internutredningen alltså anmälarna helt rätt. Men i fråga om eventuell påföljd menar internutredningen att det vore osannolikt att felaktigheterna skulle kunna leda till åtal för grovt tjänstefel, och internrevisionen bedömer att det inte heller finns skälig misstanke om tjänstefel.

De som anmält de felaktiga anställningarna är av annan uppfattning.
– Jag är utomordentligt besviken på rapporten. När internrevisionen anser att det inte går att utkräva ansvar från de ansvariga, med ett undantag, ges signalen att agerandet inte är så allvarligt, säger Christer Svennerlind, som tillsammans med Jan Almäng står bakom anmälan om de 95 fallen.
– Att prefekter och dekaner verkar inom en kultur är ingen ursäkt. I flera av de fall vi anmält är det tydligt att myndighetsutövarna har varit medvetna om att de bröt mot lag och förordning, fortsätter Christer Svennerlind.

”Misstänkt skyddande av makthavare”
Jan Almäng och Helge Malmgren, som står bakom anmälan om de åtta felaktiga anmälningarna, är också kritiska.
– Internrevisionen bedömer att det inte finns skälig misstanke för tjänstefel och anför sina kontakter med en extern advokatbyrå. Men tittar man på advokatbyråns rapport får man veta att den uttryckligen säger att de ansvariga kan ”komma att dömas till ansvar för tjänstefel”. Misstanken uppstår att internrevisionen till varje pris försöker skydda höga makthavare vid universitetet, säger Jan Almäng.

Fokuserar på en befattningshavare
Internrevisionen har valt att enbart peka ut en befattningshavare som särskilt tydligt brutit mot bestämmelserna. Det gäller prefekten Christina Thomsen Thörnqvist som själv förhört sig hos en extern advokatbyrå om rättsläget.
Internrevisionen hävdar att hon fick svaret att det inte var tillåtet att låta bli att utlysa tjänster kortare än sex månader men att hon trots detta anställde fyra personer på tidsbegränsade förordnanden. Därför anser internrevisionen att hon ska anmälas för disciplinpåföljd.

Men i en skrivelse till rektor hävdar Martin Jacobsson, administrativ chef vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, att internrevisionens version av händelserna är felaktig.
Martin Jacobsson menar att det PM som Christina Thomsen Thörnqvist fick från juristbyrån rörde tillämpning av LAS och inte korttidsförordnanden. Han hävdar att Christina Thomsen Thörnqvist bara har följt GU:s anställningsförordning och praxis. Dessutom hävdar han att det sedan juni 2015 varit känt på universitet att anställningsordningen inte stämde med anställningsförordningen och att GU:s styrelse sedan dess kunnat korrigera skrivningen, vilket inte skett.
Martin Jacobsson skriver att det är ”orimligt att en chef vid en statlig myndighet ska ställas till svars för att ha valt att följa ett internt dokument, fastställt av myndighetens styrelse”.

”Fel att bara peka ut en”
En av anmälarna, Helge Malmgren, är också kritisk till internrevisionens agerande i det här fallet.
– Rapporten går ut på att massor av fel har begåtts av många personer under många år, skriver han i ett mejl till Universitetsläraren.

Att då bara anmäla Christina Thomsen Thörnqvist till åtal är fel anser han.
– Förseelserna i det fallet är obetydliga jämfört med många andra fall, /…/ så det känns helt bakvänt att denna person ska bli syndabock, skriver Helge Malmgren.

Universitetskanslersämbetet kommer senare att ta ställning till anmälan om de 95 felaktiga anställningarna.

Artikeln är uppdaterad.
En felaktig uppgift om Christina Thomsen Thörnqvist har korrigerats.

Per-Olof Eliasson

Läs Universitetslärarens tidigare artikel i ämnet: Göteborgs universitet utreder brott mot arbetsrätten, 16 december 2015.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023