Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Skatteverket förstår sig inte på forskarutbildning”

Skatteverket har på nytt förlorat ett mål om folkbokföring för en medföljande familjemedlem till utländsk doktorand. SULF:s förhandlingschef Robert Andersson är skarp i sin kritik.

26 april, 2016
Per-Olof Eliasson
SULF överväger att JO-anmäla Skatteverket om det inte ändrar praxis.

– Skatteverket verkar inte förstå hur forskarutbildning fungerar och fortsätter dessutom att vägra följa domstolspraxis, säger Robert Andersson.
I det aktuella målet har Skatteverket nekat en doktorands medföljande make att bli folkbokförd i Sverige eftersom maken har uppehållstillstånd för mindre än ett år.

Med hjälp av SULF:s förhandlingschef Robert Andersson överklagar maken till förvaltningsrätten i Karlstad med motiveringen att hans fru har för avsikt att stanna i Sverige hela doktorandtiden om fyra år.
Förvaltningsrätten bifaller överklagan och beslutar att den medföljande maken ska folkbokföras i Sverige. Rätten menar att det inte finns anledning att ifrågasätta att maken kommer att stanna i Sverige lika länge som doktoranden.
Rätten hänvisar till två domar i liknande fall där Kammarrätten också underkänt Skatteverkets argumentation.

”Skatteverket helt fel ute”
Men detta medför inte att Skatteverket ändrar praxis när det gäller doktorander, meddelar verkets rättsavdelning via mejl. Man hävdar att en enskild dom inte ändrar praxis och hänvisar till fyra andra domar i kammarrätten. Men en av de domarna gäller en asylsökande och en annan gäller medföljande till en student på grund- eller mastersnivå. Inte heller de två andra domarna verkar gälla doktorander.
– Om Skatteverket fortsätter att hävda att de här irrelevanta domarna väger tyngre än domarna om doktorander och medföljande är det helt fel ute, säger Robert Andersson.

Den aktuella domen överklagas inte av Skatteverket.
– Om Skatteverket tycker att domen är felaktig borde det överklaga till högsta instans. En myndighet borde vara intresserad av att få vägledning i sin myndighetsutövning, inte strunta i domar om man inte gillar dem, säger han.

Överväger JO-anmälan
Robert Andersson menar att det verkar som om Skatteverket inte förstått hur systemet med forskarutbildning fungerar.
– Om Skatteverket inte ändrar sig är SULF:s tanke att skriva till generaldirektören och ifrågasätta deras tolkning och begära ett möte på hög nivå. Om det inte fungerar överväger vi att anmäla dem till JO.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023