Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Anders Omstedt…

... professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, som forskar om havs- och klimatfrågor och är aktuell med boken Connecting Analytical Thinking and Intuition (Springer).

26 april, 2016
Per-Olof Eliasson
Johan Wingborg

Du hävdar att det är ett stort avstånd mellan universitets­utbildningar och det som samhället behöver för att bemästra de globala utmaningarna; klimat, marina ekosystem, dricksvatten, mat och hälsa. Vad ska man göra åt problemet?
– Det viktiga är att vi naturvetare kan bli bättre på att tänka. Vi har prioriterat det analytiska tänkandet men vi behöver stärka det intuitiva och kopplingen mellan intuition och analytiskt tänkande, och framför allt kopplingen mellan naturvetenskap och filosofi, litteratur, konst, psykologi.

Varför då?
– Stora vetenskapliga framsteg har skett genom intuition och drömmar. För naturvetarna är det en viktig resurs som inte är upparbetad, varken i undervisning eller i forskning. I utbildningen ska vi inte bara utveckla det analytiska tänkandet utan vi behöver också träna upp det intuitiva tänkandet och förstå hur de två sätten att tänka är kopplade till varandra.

Hur tränar man det?
– Konstnärer, författare och skådespelare övar medvetet upp sin intuition. På en skådespelarutbildning tränar man improvisation och en författare ägnar sig åt introspektion. Det finns utvecklade metoder inom exempelvis drömförståelse där man tränar minne, analytisk förmåga, intuition, empati, självreflektion, kommunikation och ökad förståelse för symboler och metaforer.

Per-Olof Eliasson
Johan Wingborg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023