Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tjänsten upphörde – meddelades två veckor senare

En lärare vid Luleå tekniska universitet fick besked om att hans anställning upphört först två veckor efter att det skett. Nu har Arbetsdomstolen slagit fast att lärosäten måste meddela även personer som är visstidsanställda enligt högskoleförordningen, en månad innan deras tjänst upphör.

21 april, 2016
Per-Olof Eliasson
Carl Falck
Carl Falck, SULF:s förbundsjurist

En person har under flera perioder varit tidsbegränsat anställd som konstnärlig lärare vid Luleå tekniska universitet.
Under höstterminen 2014 får han veta från avdelningschefen att avdelningens ekonomi är dålig och att det är osäkert hur det blir med den fortsatta anställningen. Men i november blir läraren tillfrågad att bli kursledare och undervisande lärare för en musikkurs som ska starta i januari 2015. Läraren gör också all planering för en annan kurs och planerar verksamhetsförlagd utbildning.

– Han fick signalerna att fortsätta som tidigare. Innebörden var att ”vi hoppas kunna ha dig kvar, jobba på så hoppas vi att det löser sig”, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck som företrätt läraren inför Arbetsdomstolen.

Uppsagd via mejl
I januari 2015 skriver läraren praktikuppgifter och ansvarar för att studenter på musiklärarutbildningen skickas ut på praktik.
Först 16 januari 2015 meddelar avdelningschefen via mejl att anställningen har upphört vid årsskiftet.

SULF hävdar i sin inlaga till Arbetsdomstolen att arbetstagaren, i enlighet med bestämmelserna i lagen om anställningsskydd, måste få besked senast en månad innan anställningen upphör och att den fackliga organisationen ska varslas samtidigt.
Statens arbetsgivarverk, som företräder lärosätet, hävdar å sin sida att universitetet inte har någon skyldighet att i förväg meddela uppsägning av en tidsbegränsad tjänst som regleras av högskoleförordningen.

Arbetsgivarverket skriver att även om regeringen har ståndpunkten att arbetsgivaren ska meddela uppsägning också av sådana tidsbegränsade tjänster som regleras av högskoleförordningen, så har den ståndpunkten inte slagit igenom i regelverket. Vidare ifrågasätter Arbetsgivarverket att det över huvud taget skulle vara möjligt att genom en ändring i högskoleförordningen genomföra de åtgärder som regeringen avser.
– Det är lite roligt att Arbetsgivarverket, som är en statlig myndighet, säger att regeringen inte får göra så här. Men domen hänvisar till förarbeten som visar att regeringens intentioner var just det som SULF hävdar, säger Carl Falck.

AD går på SULF:s linje
Arbetsdomstolen går helt på SULF:s linje i dom nr 27 år 2016. Genom de ändringar som infördes i LAS från 2011 är det LAS bestämmelse som gäller för alla typer av anställningar, om det inte uttryckligen finns andra bestämmelser.
Därmed upphäver AD sin egen dom nr 53 från år 2003 som sade motsatsen, att arbetsgivaren inte behövde meddela uppsägning av tjänster som reglerades av högskoleförordningen.
– Det var viktigt för oss i SULF att driva den här frågan. Den är principiellt viktig eftersom vi ser att arbetsgivarna försöker utnyttja de mest gynnsamma reglerna för att slippa tillsvidareanställa, säger Carl Falck.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023