Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Missbruk av visstidsanställningar begränsas

Det blir svårare att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra när lagen om anställningsskydd ändras 1 maj 2016. – Ett litet steg framåt men inte tillräckligt, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

21 april, 2016
Per-Olof Eliasson

Tidigare krävdes enligt lagen om anställningsskydd, LAS, minst två års vikariat eller allmän visstidsanställning under en femårsperiod för att anställningen skulle övergå till en tillsvidareanställning, man blev inlasad. Vikariat och allmän visstidsanställning räknades var för sig.

Nu tas femårsgränsen bort för allmän visstidsanställning. Det kan alltså ha gått mer än fem år sedan den första anställningen. Dessutom räknas allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete samman. Så det ska inte, som tidigare, vara möjligt att låta två års visstidsanställning följa på två års vikariat, det vill säga sammanlagt fyra års visstidsanställning, utan då blir personen inlasad.

Men fortfarande ska anställningarna vara sammanhängande, det får inte gå längre tid än 180 dagar mellan anställningarna. Den borttagna femårsgränsen har därför betydelse främst för den som haft många kortare tidsbegränsade anställningar som följt på varandra under lång tid.
De nya bestämmelserna gäller inte retroaktivt. Däremot kan den som efter 1 maj får en tidsbegränsad visstidsanställning räkna ihop sina anställningar bakåt i tiden ända till 2007 och på så sätt kvalificera sig för inlasning.

Gäller enbart anställningar enligt LAS
En begränsning i de nya bestämmelserna är att de bara gäller anställningar som regleras i LAS, inte de som regleras av högskoleförordningen. I högskoleförordningen regleras några typer av tidsbegränsade anställningar: konstnärlig lärare, adjungerad professor och gästprofessor. Även doktorandanställning regleras i högskoleförordningen. Postdoktorandanställning däremot regleras i kollektivavtal.
– Det som vi i SULF tycker är tråkigt är att man inte tagit hänsyn till att det finns specialregleringar i högskoleförordningen, vilket innebär att lärosätena fortfarande kan åka slalom mellan olika varianter av visstidsanställningar, även om de möjligheterna nu är mer begränsade, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

Enligt de nya bestämmelserna i LAS kommer det att vara möjligt att i kollektivavtal avtala undantag för vilka typer av tidsbegränsade tjänster som kan övergå i tillsvidareanställning efter två år. Exempelvis kan man tänka sig att det kommer att gälla postdokanställning, vilken som nämnts regleras i kollektivavtal.
– Det finns en rad oklarheter i den praktiska tillämpningen som måste redas ut när lagändringen trätt i kraft, säger Carl Falck.

Ett steg framåt
Som helhet anser han att bestämmelserna blivit mycket bättre.
– Vi i SULF ville ha ett mycket enklare system, det blev inte riktigt så. Slutsatsen för SULF:s del är att det är ett steg framåt, men inte tillräckligt. Vi tycker att regeringen kunnat gå längre men det är åtminstone en bra början.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023