Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Finland tar lärdom av Sveriges studieavgifter

Finlands universitet och högskolor inför obligatoriska avgifter för studenter utanför EU och EES från höstterminen 2017.

23 mars, 2016
Sören Viktorsson

– Vi accepterar det nya läget samtidigt som det finns många utmaningar, säger Mats Lindfelt, direktör för forskning och utbildning vid svenskspråkiga Åbo Akademi.

Den nya lagen medger att universitet och högskolor redan innevarande termin får rätt att ta ut avgifter från studenter utanför EU och EES. Avgiften ska vara lägst 1 500 euro.
– Därutöver bestämmer de enskilda lärosätena sina avgifter. Obligatoriskt är att det ska finnas stipendieprogram, berättar undervisningsrådet Birgitta Vuorinen.

Helsingfors universitet inför avgifter från den 1 augusti nästa år. Enligt rektor Jukka Kola handlar det om mellan 10 000 och 25 000 euro och rör enbart engelskspråkiga kandidat- och mastersprogram.
– Studerande som påbörjat sina studier före detta datum berörs inte, säger Markus Laitinen, chef för internationella angelägenheter.

Har studerat Sverige och Danmark
Enligt undervisnings­rådet Vuorinen har det varit naturligt att titta på erfarenheter från främst Sverige och Danmark.
– Vi har följt hur andelen sökande och studerande utanför EU/EES utvecklats vid svenska universitet efter att avgifterna införts. Det är intressant att se hur universiteten och programmen återhämtat sig.

Avgifterna införs på ett lite annorlunda sätt i Finland, då universiteten inte förlorar sina statsanslag vid införandet av dem.
– Å andra sidan finns inte heller samma stipendieprogram som i Sverige, utan universiteten själva måste utveckla dessa, förklarar Mats Lindfelt vid Åbo Akademi.

Markus Laitinen vid Helsingfors universitet påpekar att Danmark och Sverige har såväl goda som dåliga erfarenheter.
– I Sverige har de framgångsrika universitetens, i synnerhet Lunds, sakkunniga hjälpt oss med hur man får igång verksamheten.

Hoppas öka antalet nationaliteter
Vid Helsingfors universitet kommer omkring 70 procent av de utländska studenterna från länder utanför EU och EES.
– De första åren kommer antalet ganska säkert att sjunka något, men vi siktar på att få tillväxt så fort som möjligt. Målet är att mångfalden av olika nationaliteter bland våra studenter förblir densamma eller till och med ökar. Helsingfors universitet ämnar trycka på hårdare än tidigare vad gäller internationell rekrytering och marknadsföring, uppger Markus Laitinen.

På engelskspråkiga magisterutbildningar vid Åbo Akademi är andelen av de utländska studenterna som kommer från länder utanför EU/EES hela 82 procent.
– Vi erbjuder enbart magisterexamina på engelska och de berörs av terminsavgiften. Erfarenheterna från de andra nordiska länderna säger att mängden sökande kommer att sjunka, åtminstone tillfälligt. Säkert behöver vi i framtiden satsa mer på marknadsföring och rekrytering, säger Mats Lindfelt.

Sören Viktorsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023