Högskolan Väst utökar samverkan med kommuner

14 kommuner i Fyrbodal har kommit överens med Högskolan Väst om långsiktig samverkan. Alla pågående samarbeten mellan kommunerna och högskolan kartläggs nu och man identifierar möjliga utvecklingsområden.
Lena Fischer, Fyrbodals kommunalförbund, och Lena Lindhé, Högskolan Väst, har varit på turné i 14 kommuner för att kartlägga samverkansmöjligheter.

Förarbetet har pågått under hela 2014 och våren 2015 ställde sig alla kommunerna och Högskolan Västs rektor bakom projektet.

De två projektansvariga Lena Lindhé, utvecklingsstrateg vid Högskolan Väst och Lena Fischer på Fyrbodals kommunalförbund har sedan dess genomfört en turné till samtliga kommuner i Fyrbodal (Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg samt kommunerna i Dalsland och norra Bohuslän).
– Vi undersöker förutsättningarna för att bygga en hållbar struktur mellan högskolan och kommunerna här i Fyrbodal, säger Lena Lindhé.

Högskolekoordinatorer i kommunerna
Både kommunerna och enheterna på högskolan har utsett var sin kontaktperson gentemot projektet.
– Nu finns det för första gången högskolekoordinatorer i alla kommuner, vilket är väldigt värdefullt. Vi har redan mycket pågående samverkan men den är i stor utsträckning person- och situationsbetingad. Där kan vi göra stora förbättringar.

Högskolekoordinatorerna hjälper i sin tur till med den fortsatta kartläggningen av pågående samverkan. Resultatet av den kartläggningen kopplas ihop med högskolans institutioners bild av vilken samverkan som pågår.
– Då ser vi också luckor där det finns möjligheter till nya projekt. Parallellt diskuterar vi vilka områden som kommer att bli viktiga att samverka kring i framtiden och vilka prioriteringar kommunerna har. Vi har också tittat på högskolans starka områden, vad vi kan göra tillsammans och vad som gynnar kommunerna, regionen och även vår forskning.

Man har identifierat tre centrala områden; långsiktig kompetensförsörjning, entreprenörskap och näringslivsutveckling samt integrationsfrågor.

Västervik anses vara ett före­döme för hur glesbygdskommuner kan höja utbildningsnivån. Kommunen rekryterar bland annat ungdomar till Högskolan Västs ingenjörs­utbildningar och ser till att studenternas Co-op-perioder, då studier varvas med betalda arbetsperioder, är förlagda till företag på hemorten.


Kategorier: Artiklar, Samverkan
Lärosäten: Högskolan Väst