Hallå där Paul Peterson…

... svenskättling som tjänstgör som Teaching Fellow* vid Augustana College i Illinois, USA.

Vad gör du?
– Jag undervisar i svenska, tyska samt kurser i nordisk litteratur och kultur. Eftersom jag doktorerade i våras kommer jag förmodligen att bli befordrad till antingen lektor eller professor. Jag har alltid varit intresserad av att upptäcka mina svenska rötter och började plugga svenska redan som sjuåring. På allvar började jag plugga svenska vid University of Minnesota när jag var 21.

Vad är Augustana?
– Ett typiskt privat liberal arts college, vilket innebär att man får studera här endast till kandidatexamen. Lärosätet grundades 1860 av svenska invandrare i Chicago och flyttade till Rock Island 1875. Vi erbjuder över 90 olika kursprogram, inklusive ett i skandinaviska studier samt svenska, och håller mycket kontakt med Uppsala universitet där vi har ett utbytesprogram.

Hur stort är intresset för att läsa svenska hos er?
– Cirka 50 studenter är med i nybörjarkurserna och 20 fortsätter efter första året med svenska som huvud- eller biämne. Precis som jag är många av studenterna intresserade av att upptäcka sina kulturella rötter, så kallade ”heritage learners”. Jag är ganska stolt över att vara svensklärare och känner mig glad att få chansen att hjälpa amerikaner lära känna Sverige, svenska och svensk kultur.

* Paul Peterson började jobba innan han doktorerade, men tjänstebeteckningen är inte densamma som adjunkt.


Kategorier: Artiklar, Utrikes
Paul Peterson, svenskättling som tjänstgör som Teaching Fellow* vid Augustana College i Illinois, USA.