Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Haikola kan avgöra om Leijonborg måste avgå

Tidigare universitetskanslern Lars Haikola får regeringens uppdrag att förändra KI:s styrelse och därmed inflytande över om Lars Leijonborg kan sitta kvar som ordförande.

4 mars, 2016
MarieLouise Samuelsson
Karolinska Institutet, Campus Solna
Helene Hellmark Knutsson har meddelat att regeringen tänker förnya delar av KI:s styrelse.

Den kommande ommöbleringen sker givetvis med anledning av Macchiarini-skandalen och Karolinska institutets förtroendekris. Därmed blir KI det enda lärosätet vars styrelse måste bytas ut. För övriga styrelser gäller förlängd mandatperiod, på grund av att själva nomineringssystemet ska förändras.

För Haikola (universitetskansler 2010–2014) gäller det framför allt att tillsammans med de andra i KI:s nomineringskommitté få till den nya styrelse som framöver ska rekrytera KI:s näste rektor samt helst bidra till att förbättra universitetets svårt sargade anseende.

Det var i går, torsdag, som minister Helene Hellmark Knutsson meddelade att regeringen tänker förnya, lika med byta ut, delar av KI:s styrelse (konsistoriet). Men hon betonar att åtgärden inte handlar om att uttrycka bristande förtroende för enskilda ledamöter eller ordförande.

Förnyelse och kontinuitet
– Det är en fråga om styrelsehelheten. I en skakig tid för Karolinska institutet behövs både förnyelse och kontinuitet, säger Helene Hellmark Knutsson.
– Lars Haikola är en erfaren och kunnig person som kommer att kunna bidra väldigt bra till arbetet med att föreslå hur KI:s styrelse ska vara sammansatt.

Haikola har alltså utsetts att ingå i den nomineringsgrupp som föreslår externa styrelseledamöter, en grupp som enligt ännu rådande modell leds av landshövdingen, en studentrepresentant samt någon som ska ha ”god kännedom” om det aktuella lärosätet. För KI:s del har denne någon varit docent Anders Ekblom, tidigare vd i Astra Zeneca och styrelseordförande för Karolinska sjukhuset, KUS. Ett ordförandeskap som rimligen blev svårförenligt med att föreslå lämpliga styrelseledamöter som i sin tur ska ta itu med förtroendekrisen, då Macchiarinis verksamhet i hög grad berör både KI och KUS.

KI ett undantag
Att KI får ny eller åtminstone förnyad styrelse är som förutnämnt ett undantag jämfört med andra universitet och högskolor där regeringen, via nomineringsgrupperna, har bett styrelsernas externa ledamöter sitta kvar ytterligare ett år. Alltså en förlängning av den mandatperiod som går ut den 1 maj i år.

Förfrågan gick ut i december och eftersom det var innan Macchiarini-affären briserade i medierna blev också KI:s styrelseledamöter och ordförande Lars Leijonborg ombedda att sitta kvar till och med 30 april 2017, något som i och med det extra nomineringsförfarandet får anses osäkert.

Nytt nomineringssystem
Anledningen till förlängningen av mandaten är att arbete pågår med att ta fram ett nytt system för hur styrelseledamöter ska nomineras. Som Universitetsläraren tidigare skrivit om (8 juni 2015 och 3 september 2015) blir det tredje försöket under en tioårsperiod att få till en nomineringsprocess som både fungerar och accepteras.

Kåre Bremer fick under arbetet med Ledningsutredningen i uppdrag att extra snabbt ta fram förslag för nomineringsprocesserna, eftersom systemet var tänkt att tillämpas inför styrelseskiftet 1 maj i år. Men trots att Bremer levererade sitt förslag i juni 2015 har arbetet tagit längre tid än vad utbildningsdepartementet räknade med. Ett nytt nomineringssystem kommer därför att träda i kraft inför att nya styrelser ska tillsättas 1 maj 2017.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023