Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Doktorander ­fokuserar på språkfrågor och psykisk hälsa

Utsatta grupper av doktorander kommer att vara i fokus för SULF:s doktorandförening, SDF, under 2016. Bland annat vill styrelsen lyfta fram problem med bristande psyko­social arbetsmiljö.

19 februari, 2016
Anders Jinneklint
Anders Jinneklint
Den nya styrelsen i SULF:s doktorandförening, SDF, består av Reza Salim, Mittuniversitetet, ordförande Anna Ilar, Karolinska institutet, Megan Case, Högskolan Dalarna, Abdelrahman Ismail, Karolinska institutet och Rikard Einegard, Malmö högskola.

– Vi i den nya styrelsen vill fortsätta att driva frågor kopplade till problem för utländska doktorander – exempelvis språkfrågan – som den tidigare styrelsen arbetade mycket med. Jag hoppas också att vi under årets gång kommer att diskutera problem kopplade till doktorander som får en försämrad psykisk hälsa på grund av sin arbetsmiljö, ­säger Anna Ilar, ny ordförande för SDF.

Styrelsen för SDF vill också etablera kontakt med fler doktorander. Därför kommer man under våren att uppmana alla lokala SULF-föreningar att skapa doktorandsektioner.
– Vi anser att doktorand­frågorna behöver få ett större utrymme på universiteten, och det lokala fackliga arbetet är väldigt betydelsefullt för att nå ut till fler doktorander. På ­central nivå kan vi inte alltid nå doktoranderna i den utsträckning vi hade önskat, ­säger Anna Ilar.

Lektorssektion värnar kritisk kraft
Kjell Johansson är nyvald ordförande för SULF:s lektorers och forskares förening, ULF. Han betonar att sektionens arbete kommer att utgå ifrån SULF:s Vision 2030, som antogs på kongressen i november 2015.

– Den del i visionen jag personligen känner lite mer för är att värna akademin som en kritisk kraft i samhället. Tullar man på den akademiska friheten blir universiteten inte den oberoende kraft de måste vara, säger Kjell Johansson.

Bevakar adjunkters arbetssituation
SULF:s universitetsadjunk­ters förening, SUAF, kommer under året att arbeta utifrån ett antal teman.
– Vi ska aktivt bevaka universitetsadjunkternas arbetssituation och anställningstrygghet. Universitetsadjunkter ska ha tydliga karriärmöjligheter och rätt till en kompetensutveckling/forskning som motsvarar 30 procent av årsarbetstiden. Universitetsadjunkter ska ges möjlighet att bedriva doktorandstudier även understigande omfattningen 50 procent och vi ska också ingå i kollegiala sammanhang där beslut fattas inom våra universitet och högskolor, säger Michael Svedemar, som är omvald ordförande för SUAF.

SULF:s professorers förening
Ny ordförande för sektionen SULF:s professorers förening, SPF, är Karin Larsson. Läs en intervju om hennes planer för sektionsarbetet i senaste numret av Universitetsläraren på papper.

Anders Jinneklint
Anders Jinneklint
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023