Hallå där Tiina Rosenberg…

...som har tjänstgjort som rektor vid Konstuniversitetet i Helsingfors och nu har återvänt till en professur i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Varför slutade du som rektor för Konstuniversitetet redan efter 2,5 år?
– Regeringen anser att Finland ska komma på fötter med hjälp av besparingar. En allt större del av universitetens verksamhet ska finansieras med privata pengar. Förutsättningarna förändrades radikalt efter regeringsskiftet 2015. Jag blev bakbunden av en ny styrelse och regeringens utbildningsprogram. Som professor kan jag självständigt bedriva forskning inom mitt ämne.

Vad har du lärt dig av dina år i Finland?
– Kontaktytorna mellan närings­livet och universitetsvärlden måste noggrant preciseras. Mina fördomar om näringslivet har bekräftats. Jag hade inte tid att smila upp mig för finansvalpar. Ingenting är så tråkigt som att få sina fördomar bekräftade.

Vad tar du med dig av dina nya erfarenheter inför ditt ­arbete i akademin i Sverige?
– Finland är en krigarnation som levt i skuggan av sin granne i öster och som sluter sig inåt. Det är viktigt att slå vakt om den öppenhet mot omvärlden som trots allt finns i Sverige och den svenska universitetsvärlden.


Kategorier: Artiklar, Villkor
Lärosäten: Stockholms universitet
Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin