Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SLU tar fram handlingsplan för jämställd rekrytering

När inte en enda kvinna sökte en utlyst ­anställning som professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, agerade fakultets­ledningen. Man anlitade en genusvetare för att undersöka varför.

16 februari, 2016
Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap vid SLU har tillsatt en arbetsgrupp för att åstadkomma en mer jämställd rekrytering av anställda.

Den utlysta professuren i biokemi vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap i början av 2014 fick 34 sökande – alla män, trots att ämnet har jämvikt mellan män och kvinnor.
– För oss som jobbar med rekrytering var det en ögonöppnare, det är något galet här, säger Marnie Hancke, fakultetens forskningssekreterare.

Genusforskare hittade mönster
Fakulteten kontaktade Anneli Häyrén, genusforskare vid Uppsala universitet, för att undersöka rekryterings­processen.
Hennes rapport går ­igenom att antal utlysningar för ­högre befattningar vid ­fakulteten och hittar ett mönster; utlysningarna riktar sig mer ­eller mindre tydligt till män.
– Uppenbarligen fungerar det så här på fakulteten och troligen på många andra ställen. Det verkar vara inbyggt i systemet och svårt att komma åt, säger Marnie Hancke.

Kvinnor blir avskräckta
Men enligt rapporten är det inte bara texten i utlysningarna utan även kontexten som avskräcker kvinnor från att söka anställningarna. De kvinnor som kan vara aktuella att söka känner väl till institutionerna och har troligen dragit slutsatsen att priset är för högt att som kvinna försöka slå sig fram på en arbetsplats med så manliga normer.
– Där kan vi ju bara höja medvetandet på de enskilda institutionerna att reflektera över vad de har för rykte utåt. Och att man jobbar aktivt med frågan om man vet att man har en utpräglat manlig miljö.

”Vill verkligen jobba med frågan”
Som ett resultat av rapporten har fakulteten tillsatt en arbetsgrupp. Under våren ska den lägga fram en handlingsplan för jämställd rekrytering. Bland annat kommer man att föreslå att genusfrågor tas upp på ledarskapsutbildningar och kanske att man ska ha en genusobservatör som går igenom om annonstexter är genus­kodade.
– Bara genom att höja medvetenheten har vi kommit en bit på väg. Vi vill verkligen jobba med frågan och efter fem år ska vi följa upp om vi nått en mer jämställd rekrytering, säger Marnie Hancke.

Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023