Reform har gett skjuts åt forskarutbildning i Borås

Högskolan i Borås har examinerat 27 doktorer på fem år. Det är långt fler än de andra högskolor som genom en reform 2010 fått rätt att examinera på forskarnivå.
Behnaz Baghaei är en av 27 doktorander som disputerat vid Högskolan i Borås sedan 2010. I november 2015 lade hon fram sin avhandling om en biologiskt nedbrytbar komposit som hon utvecklat.

– Vi fick en flygande start, säger Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås.
Han syftar på de examensrätter i biblioteks- och informationsvetenskap som högskolan tog över från Göteborgs universitet 2010. Doktoranderna gick redan forskarutbildningen i Borås men disputerade i Göteborg, det var bara den formella examensrätten som flyttade över.

Sedan 2010 har alla högskolor rätt att ansöka om tillstånd för att utfärda examen på forskarnivå. Tidigare var den möjligheten förbehållen universitet och högskolor med så kallat vetenskapsområde. Sedan dess har antalet högskolor som får dela ut doktorshattar ökat från fyra till tretton. De flesta har producerat mellan noll och åtta doktorer. Men Högskolan i Borås ligger alltså på 27, varav knappt hälften inom området resursåtervinning.
– Vi hade ingen forskarutbildning utan fick bygga upp en komplett akademisk miljö. Forskargruppen har hållit en hög takt och skapat en robust verksamhet. Genom examensrättigheterna stärks alla delar, från utbildning till forskning, säger Björn Brorström.

Han tror också att den nära kopplingen mellan master­utbildningen och forskar­utbildningen i resursåtervinning bidragit till framgången. Lärosätet hade även en tillräckligt stor doktorandgrupp och erfarna handledare inom textil och mode.

Möjlighet att profilera sig
Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, menar att reformen har gett högskolorna möjlighet att profilera sig och tvingat dem att identifiera sina styrkeområden.
– Det leder till att inte alla försöker göra allt, utan högskolorna nischar sig och samarbetar sedan med andra på områden där de inte själva har forskning, säger hon.

I den kommande forskningspropositionen kommer rege­ringen att behandla forskar­utbildningen igen.
– Vi ser att vi behöver få fram fler forskarutbildningsplatser inom lärarutbildningen. Det behövs fler disputerade lärare som kan undervisa på lärarutbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson.

Antal doktorsexamina vid högskolor

Högskolor som fått examens-tillstånd på forskarnivå efter 2010

År för
första examens-tillstånd
Antal nya doktorer
2010 – 2015
Antal områden med examens-tillstånd på forskarnivå

Ersta Sköndal
högskola

2014 0 1

Gymnastik- och idrotts-högskolan

2011 3

1

Högskolan Dalarna

2013 3

1

Högskolan i Borås

2010 27 3
Högskolan i Gävle 2010 1

2

Högskolan i Halmstad

2010 8 3
Högskolan i Skövde 2010 4

1

Högskolan Väst 2011 5

2

Södertörns högskola 2010 6

4

 

Högskolor
som hade
rätt att
utfärda examen på forskarnivå före 2010

Antal nya doktorer
2010 – 2015
Antal
områden
med
examens-tillstånd på forskarnivå

Blekinge tekniska högskola

82 2

Högskolan i Jönköping

120 2
Malmö högskola 61
(t o m år 2014)

7

Mälardalens högskola 97

6

 

Totalt
antal nya doktorer
i Sverige
2008 2010 2012 2014
2 914 2 615 2 577 2 843

Kategorier: Artiklar, Doktorand, Forskning, Politik
Lärosäten: Högskolan i Borås