Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Reform har gett skjuts åt forskarutbildning i Borås

Högskolan i Borås har examinerat 27 doktorer på fem år. Det är långt fler än de andra högskolor som genom en reform 2010 fått rätt att examinera på forskarnivå.

15 februari, 2016
Jennie Aquilonius
Lena M Fredriksson
Behnaz Baghaei är en av 27 doktorander som disputerat vid Högskolan i Borås sedan 2010. I november 2015 lade hon fram sin avhandling om en biologiskt nedbrytbar komposit som hon utvecklat.

– Vi fick en flygande start, säger Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås.
Han syftar på de examensrätter i biblioteks- och informationsvetenskap som högskolan tog över från Göteborgs universitet 2010. Doktoranderna gick redan forskarutbildningen i Borås men disputerade i Göteborg, det var bara den formella examensrätten som flyttade över.

Sedan 2010 har alla högskolor rätt att ansöka om tillstånd för att utfärda examen på forskarnivå. Tidigare var den möjligheten förbehållen universitet och högskolor med så kallat vetenskapsområde. Sedan dess har antalet högskolor som får dela ut doktorshattar ökat från fyra till tretton. De flesta har producerat mellan noll och åtta doktorer. Men Högskolan i Borås ligger alltså på 27, varav knappt hälften inom området resursåtervinning.
– Vi hade ingen forskarutbildning utan fick bygga upp en komplett akademisk miljö. Forskargruppen har hållit en hög takt och skapat en robust verksamhet. Genom examensrättigheterna stärks alla delar, från utbildning till forskning, säger Björn Brorström.

Han tror också att den nära kopplingen mellan master­utbildningen och forskar­utbildningen i resursåtervinning bidragit till framgången. Lärosätet hade även en tillräckligt stor doktorandgrupp och erfarna handledare inom textil och mode.

Möjlighet att profilera sig
Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, menar att reformen har gett högskolorna möjlighet att profilera sig och tvingat dem att identifiera sina styrkeområden.
– Det leder till att inte alla försöker göra allt, utan högskolorna nischar sig och samarbetar sedan med andra på områden där de inte själva har forskning, säger hon.

I den kommande forskningspropositionen kommer rege­ringen att behandla forskar­utbildningen igen.
– Vi ser att vi behöver få fram fler forskarutbildningsplatser inom lärarutbildningen. Det behövs fler disputerade lärare som kan undervisa på lärarutbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson.

Antal doktorsexamina vid högskolor

Högskolor som fått examens-tillstånd på forskarnivå efter 2010

År för
första examens-tillstånd
Antal nya doktorer
2010 – 2015
Antal områden med examens-tillstånd på forskarnivå

Ersta Sköndal
högskola

2014 0 1

Gymnastik- och idrotts-högskolan

2011 3

1

Högskolan Dalarna

2013 3

1

Högskolan i Borås

2010 27 3
Högskolan i Gävle 2010 1

2

Högskolan i Halmstad

2010 8 3
Högskolan i Skövde 2010 4

1

Högskolan Väst 2011 5

2

Södertörns högskola 2010 6

4

 

Högskolor
som hade
rätt att
utfärda examen på forskarnivå före 2010

Antal nya doktorer
2010 – 2015
Antal
områden
med
examens-tillstånd på forskarnivå

Blekinge tekniska högskola

82 2

Högskolan i Jönköping

120 2
Malmö högskola 61
(t o m år 2014)

7

Mälardalens högskola 97

6

 

Totalt
antal nya doktorer
i Sverige
2008 2010 2012 2014
2 914 2 615 2 577 2 843
Jennie Aquilonius
Lena M Fredriksson

Reformen:

Tidigare kunde bara universitet samt högskolor med så kallat vetenskapsområde examinera doktorer. Högskolorna ansökte om vetenskapsområde (humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt eller tekniskt) hos regeringen.

 

2010 tog regeringen bort begreppet vetenskapsområde. I stället kan alla statliga hög­skolor ansöka hos Universitetskanslers­ämbetet om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett eller flera specifika områden, som är smalare än de tidigare vetenskapsområdena. Enskilda utbildningssamordnare ansöker hos rege­ringen.

 

Tanken var att högskolorna ska profilera sig inom ämnen där de har bra ­förutsättningar samt att höja kvaliteten.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023