Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Akademiska röster söker gehör i exil

Genom möjligheten att fortsätta forska ­undgår vi att bli tystade, så att de som nu ­nekas höra våra röster en dag kan göra det. Det säger en av de hotade forskare som fått fristad vid Göteborgs universitet.

15 februari, 2016
Kajsa Skarsgård

– Både den okunniges våld och den oskyldiges tystnad är hot mot freden, fortsätter forskaren som av säkerhetsskäl kallar sig Abu.
Han kommer från södra Asien och har genom nätverket Scholars at Risk fått ett års tjänst vid Göteborgs universitet. Även en forskare från Mellanöstern som kallar sig Adnan har fått ett års fristad där.
De forskar inom olika discipliner, men båda använder sin tid i exil för ett kunskapsbyggande de inom en snar framtid hoppas få stärka sina hemländer med. Exilen är också ett tillfälle för dem att bidra med kunskap om sina hemländer. Adnan deltar i utvecklingen av Mellanösternstudierna vid universitetet. Abu ska skapa ett webbaserat dialogprojekt mellan akademin och ungdomar i sitt hemland och Sverige.

De flesta delar samma ideal
Tidigare har Abu bland annat undervisat om olika juridiska traditioner. Hans poäng är att de flesta människor i världen delar samma ideal. För att erbjuda möjliga politiska alternativ i linje med dem behöver vi förstå varför våra samhällen har kommit att styras på olika sätt.
– Det är lite ironiskt. Sverige är inte en teokratisk stat, men den svenska välfärdsstaten som tar hand om sina medborgares behov och skapar plats för dem att uttrycka sig kommer närmare islams ideal än de muslimska staternas system. De har reducerat islam till en fråga om sexualitet och alkohol, säger Abu.

Familjerna ofrivilligt splittrade
Han ser globaliseringens ­effekter som en av orsakerna till konflikterna i världen, men tror också att det är genom att stärka globala ideal och identiteter som man finner lösningarna.
Både Abu och Adnan har internationella akademiska karriärer bakom sig, men nu är deras familjer ofrivilligt splittrade över flera länder.
– Det finns många kvalificerade människor i konfliktländer som skulle vilja komma hit och jobba, men det behövs fler möjligheter att ansöka om tillstånd vid ambassaderna och att få en trygg hitresa, ­säger Adnan och skickar ett stort tack till Scholars at Risk och Göteborgs universitet för att ha gett honom den möjlig­heten.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023