Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KVA kräver: Återuppta utredningen om Macchiarini

Utredningen om forskningsfusk måste återupptas och Karolinska institutet fråntas ansvaret för ärendet i fallet Macchiarini. Det kräver Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.

12 februari, 2016
MarieLouise Samuelsson

KVA ”ser mycket allvarligt” på det som framkommit om Paolo Macchiarinis verksamhet vid KI, Karolinska universitetssjukhuset och utomlands. Man beskriver det som ”en rad missförhållanden och etiskt oförsvarliga arbetssätt”.

För att ärendet ska behandlas på ett ”oväldigt sätt” vill KVA att utredningen överförs till Centrala Etikprövningsnämnden, CEPN, som har en särskild expertgrupp för oredlighet i forskning. Den leds av före detta lagman Lena Berke och åtta ledamöter med ”vetenskaplig kompetens”, hämtade från landets lärosäten; två från KI och en ledamot vardera från Göteborgs, Linköpings, Lunds och Stockholms universitet samt KTH.

Kritiserar Lancet
Vidare riktar KVA skarp kritik mot tidskriften Lancet som låter Macchiarinis publicering kvarstå på sin hemsida och kräver att tidskriften inför komplettering om det fortsatta förloppet av operationerna.

KVA påtalar också den komplicerade gränsdragningen mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård och tillsätter tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning som ska gå igenom dessa frågor och föreslå rekommendationer för kliniker och forskare. Utredningen ska ledas av professor Olle Lindvall, Lunds universitet.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023