Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Alliansen fäller inte kvalitetssystemet

Det har ryktats att Alliansen och Sverigedemokraterna tillsammans skulle fälla regeringens förslag till nytt kvalitetssäkringssystem. Men det visade sig felaktigt när ärendet behandlades i utbildningsutskottet i dag.

11 februari, 2016
MarieLouise Samuelsson

När utbildningsutskottet behandlade regeringens motion om ett nytt kvalitetssäkringssystem resulterade det dock i tre så kallade tillkännagivanden. Rykten har florerat att Alliansen, med eller utan stöd av Sverigedemokraterna, skulle fälla regeringens förslag, men så blev alltså inte fallet. Däremot är det med stöd av SD som alliansoppositionen gör sina tillkännagivanden, samtidigt som SD drar tillbaka sin egen reservation mot regeringsskrivelsen.

Vill ha årliga rapporter
Alliansens och SD:s tillkännagivanden gäller årliga rapporter om det nya systemet, där man vill att Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att sammanställa hur det nya kvalitetssäkringssystemet fungerar när det gäller att ”säkerställa utbildningarnas kvalitet och i vilken grad systemet har verkat kvalitetsutvecklande”.
Man vill vidare att regeringen ska utvärdera och följa upp det nya systemet, tre år efter införandet.
Det tredje tillkännagivandet rör jämförelser av utbildningarnas kvalitet, där regeringen uppmanas att se över hur utbildningskvalitet ska kunna jämföras, mellan olika lärosäten.

MarieLouise Samuelsson

Ett tillkännagivande är lika med att riksdagen särskilt understryker sin ståndpunkt, samtidigt som ett regeringsförslag får passera. Regeringen har ingen formell skyldighet att rätta sig efter tillkännagivanden, men förväntas återkomma till riksdagen med någon form av respons.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023