Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Akademi-bekant leder KI:s haverikommission

Sten Heckscher, jurist med stort nätverk i sektorn och inom politiken, ska leda haverikommissionen om vad som hände när KI:s lovordade rekrytering förvandlades till en skandal.

11 februari, 2016
MarieLouise Samuelsson

Sten Heckscher är alltså den externe utredare som Karolinska institutets konsistorium utsett för att leda granskningen, också benämnt ”haverikommission” gällande fallet Paolo Macchiarini.
Heckscher har i sin tur valt författaren och journalisten Ingrid Carlberg samt Carl G Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet att ingå i utredningen.
– Utredningen ska inte belysa oredlighetsaspekter, utan se över de processuella frågorna, alltså hur KI:s ledning har hanterat ärendet, säger konsistoriets ordförande Lars Leijonborg.

Heckscher är tidigare ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen och har förutom en lång juridisk karriär också ett politiskt förflutet, som socialdemokratisk näringsminister.
Han får sägas väl insatt i frågor gällande myndighetsutövning, som ordförande i den så kallade Styrutredningen (SOU 2007:75) samt Myndighetschefers villkor (SOU 2011:81).

Satte käppar i hjulet för Leijonborg
Sten Heckscher har också, som styrelseordförande i Stockholms universitet mellan 2003 och 2012, stor erfarenhet av akademins ärenden. Det är knappast någon hemlighet att SU:s och ordförande Heckschers remissvar på Autonomiutredningen inspirerade också andra lärosäten att backa i frågan om förändrad förvaltningsform för universitet och högskolor. Varvid Heckscher alltså satte käppar i hjulet för alliansregeringens och dåvarande minister Lars Leijonborgs planer att lärosätena inte längre skulle vara statliga myndigheter.

Grävande journalist och medicine doktor
Ingrid Carlbergs meriter som KI-utredare är den grävande journalistens – vilket kan anses synnerligen passande då det var just granskande journalistik som tvingade KI att ta itu med Macchiarini-fallet, efter att forskare förgäves hade försökt slå larm. I boken Pillret gör Carlberg en kritisk granskning av forskning, sjukvård och läkemedelsindustri.

Carl G. Gahmberg är förutom professor i biokemi medicine doktor och har inblick i svenska akademiska förhållanden som ”utländsk ledamot” i Kungliga Vetenskapsakademien (sedan 2007) och i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället (sedan 2008).

Konsistoriet har i uppdraget till utredarna betonat att man ”väldigt gärna” vill se resultat före sommaren, men utsträckt tid ges om ”kvaliteten kräver” detta.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023