Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så ska akademin rädda världen

Tvärvetenskap, tvärvetenskap, tvärvetenskap. Det är så högskolan kan hjälpa världen till en hållbar utveckling. Det menade miljöprofessorn Johan Rockström under Akademikernas högskolepolitiska forum i Stockholm den 3 februari.

4 februari, 2016
Jennie Aquilonius
Maria Mattiasson
Sverige är ett av världens ledande länder inom tvärvetenskaplig miljöforskning. Den kommande forskningspropositionen är ett tillfälle att öka profileringen, menar Johan Rockström.

FN:s sociala utvecklingsmål kan bara uppnås inom ramen för de globala miljömålen. Det berättar Johan Rockström, professor i miljövetenskap, under sin föreläsning på Akademikernas högskolepolitiska forum. Men, det finns ett problem: ingen vet hur vi ska göra. Det finns inga svar på hur människan, till 2030, ska utradera all fattigdom och säkra ekonomisk tillväxt samtidigt som vi skapar en fossilfri värld utan förlust av biologisk mångfald och färskvatten. Ländernas miljölöften matchar inte heller det nya klimatavtalets mål om att temperaturökningen ska hållas under två grader.

– Vem ska svara på det om inte vetenskapen? Här har vi en tvärvetenskaplig jätteutmaning och möjlighet – men också ett ansvar.

Följ påven
Johan Rockström menar att discipliner måste samarbeta. Annars hittar vi inte en lösning för hur resurserna ska fördelas rättvist inom gränserna för vad jorden klarar av. Därför tycker han att det mest spännande som hände under förra året är att påven presenterade sin miljöencyklika. Franciskus tycker att mänskligheten hotar skapelsen och har ett ansvar för hållbar utveckling.

– Han kopplade miljöfrågorna till rättvisefrågor på ett sätt som mig veterligen inte gjorts förut. Och gjorde det på ett sätt som var vetenskapligt grundat. Det är en person som har agerat tvärvetenskapligt i sin konsultation av teologi, filosofi, historia, naturvetenskap, ekologi och rättvisedimensionen.

Nödvändig möjlighet
Rockström upplever att många lärosäten också börjar se hållbarhet som en nödvändig möjlighet. Han berättar att bland annat Handelshögskolan använder hållbarhet som en strategi för framgång och för att attrahera de duktigaste studenterna.

Johan Rockström vill nu att Sustainability Science, alltså tvärvetenskaplig miljöforskning, ska bli en egen disciplin.
– Forskningsproppen 2016 är en möjlighet för Sverige att bli ett profilland för Sustainability Science. Vi är ett av världens ledande länder när det gäller tvärvetenskaplig miljöforskning.

Höj rösten
Efter sin föreläsning ger Johan Rockström Universitetsläraren fyra tips på vad lärare själva kan göra för att rädda världen genom akademin:

Första steget är att integrera hållbarhetsvetenskap i din egen lärargärning och försöka utveckla tvärvetenskaplig undervisning eller forskning.

Fundera över hur du kan sprida kunskapen så brett som möjligt.

Försök också samarbeta över disciplingränserna.

– Drunkna inte i att du måste återuppfinna allt i dag om din disciplin inte har kopplingar till miljö. Försök i stället att etablera akademiska samarbeten med andra institutioner. Har du en utbildning i företagsekonomi kan du till exempel bjuda in forskare från Östersjöcentret eller Chalmers miljöcenter.

Gör också din röst hörd – i lärarförslagsnämnder, utbildningsnämnder och fakultetsnämnder.

– Om en majoritet av lärarkollegiet i Lund, Göteborg, Umeå eller Stockholm skulle säga till sitt rektorskollegium att vi tycker att tvärvetenskaplig undervisning och forskning är så pass viktigt att vi vill ha en särskild satsning där, då skulle det tas på stort allvar.

Stöd för utveckling
Johan Rockström ser en ekonomisk begränsning för den här typen av undervisningsutveckling. Han tycker att det borde finnas fler strategiska satsningar för att det ska bli möjligt att integrera miljöfrågor i undervisning och forskning.
– I en kultur där discipliner och vertikala fakultetsstrukturer gäller blir det också där pengarna läggs. Vi behöver främja en kultur som prioriterar tvärvetenskap.

Han vill också se fler forsknings- och forskningsfinansieringsinitiativ inom mänsklighetens stora ödesfrågor. Långsiktig forskning om till exempel hur ekonomisk makroteori ska omvandlas till hållbar ekonomisk teori eller hur vi ska anpassa transportsektorn till en hållbar framtid.
– Men jag går inte runt och är frustrerad, vi är på väg i rätt riktning. Möjligtvis skulle jag vilja att det går snabbare.

Vad står i vägen?
– Ingenting intellektuellt. Det är mer den realpolitiska verkligheten, kakan är begränsad och den är intecknad för många områden som vi redan anser oss vara ansvariga för, det är svårt att öka på mer. Men den går att ändra på om lärarkollegier, lärosäten och akademin som helhet säger att vi tycker att det här är viktigt, vi vill satsa på det.

Jennie Aquilonius
Maria Mattiasson

Bidra till en hållbar utveckling! Johan Rockströms fyra tips på vad du som lärare och forskare kan göra:

1. Integrera hållbarhetsvetenskap i din egen lärargärning och försök utveckla tvärvetenskaplig undervisning eller forskning.

2. Fundera över hur du kan sprida kunskapen så brett som möjligt.

3. Försök samarbeta över disciplingränserna.

4. Gör din röst hörd – i lärarförslagsnämnder, utbildningsnämnder och fakultetsnämnder. Lyft miljöfrågorna!

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023