Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Akut kris vid Arkitekt­högskolan i Umeå

En arbetsmiljökartläggning avslöjar grava problem på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Uppfattningarna går isär om Ana Betancour, nytillträdd rektor och prefekt, håller på att lösa den akuta krisen eller om hon orsakat den.

28 januari, 2016
Per-Olof Eliasson
Mikael Lundgren
Krisen vid Arkitekthögskolan i Umeå är djup. Bland annat har tio anmälningar mot skolans rektor om mobbning kommit in och samtliga fyra doktorander kommer att flytta till andra lärosäten.

Arbetsmiljökartläggningen som blev offentlig för några dagar sedan visar på långvariga arbetsmiljöproblem, vilket skapat ”tidsmässig och psykosocial belastning” hos personalen på alla nivåer och i alla funktioner.
I kartläggningen listas en lång rad saker som saknas på Arkitekthögskolan:
Det behövs en gemensam vision, övergripande årsplanering, formell beredningsorganisation, framtagande och implementering av styrdokument, administrativt stöd/expertfunktioner som ekonomi och personalfunktioner, fungerande möteskultur och en plan för kompetensförsörjning.

”Krisen har bara fördjupats”
Jan Gladh, SULF:s kontaktombudsman för Umeå universitet, beskriver situationen vid Arkitekthögskolan så här:
– Sedan rektor för Arkitekthögskolan tillträdde för mer än ett år sedan har skolan varit i gungning, krisen har bara fördjupats, interna konflikter och konflikter med ledningen har eskalerat över tid.

Arkitekthögskolan i Umeå startade för bara sju år sedan, 2009.
Rektor vid Umeå universitet, Lena Gustafsson, beskriver en verksamhet som saknat stadga.
– Vi hade från början en konstruktion med delat ledarskap som bäddade för ett otydligt ledarskap. Efter den förste ordinarie rektorn, så har vi under Arkitekthögskolans korta historia haft flera tillfälliga ledarbyten, tills dess nuvarande rektor tillträdde 1 januari 2015, säger hon.

Till detta kommer att det administrativa stödet redan från början varit för litet. Den administrativa personalen har varit överbelastad, vilket lett till sjukskrivningar eller att personal har slutat.
– Vår administrativa personal har haft en mycket problematisk situation att hantera, något som vi som universitet och ledning får ta på oss ansvaret för, säger Lena Gustafsson.

Ad hoc-lösningar under flera år
Följden blev enligt rapporten att lärarna under flera år sökt tillfälliga lösningar för att få verksamheten att fungera.
Lena Gustafsson säger att det utvecklats en speciell kultur på Arkitekthögskolan.
– Sedan skolans start har det funnits en hög grad av frihet i verksamheten, där den organisation som krävs för att en verksamhet ska fungera inte funnits på plats. Det har lett till ad hoc-lösningar av olika slag, säger hon.

Enligt Lena Gustafsson orsakade detta problem när Ana Betancour tillträdde.
– När en ny ledare ska utveckla en organisation som har stora frihetsgrader och avsaknad av stadga, så är det inte helt oväntat att detta kan skapa stor oro och frustration, en känsla av misstro och ifrågasättanden.

”Större problematik än vi var varse”
Lena Gustafsson betecknar 2015 som ett tungt år.
– Vi var medvetna om att det fanns ett stort utvecklingsbehov på skolan och att vi behövde en ny och kraftfull ledare. Men det visade sig att Ana Betancour fått ärva en långt större problematik än vad vi var varse och som kom till ytan under året.

Lena Gustafsson säger att sedan rapporten skrevs så har mycket av det som efterlystes kommit på plats, som ny beredningsorganisation, bemanningsplan och tjänstgöringsplaner för personalen.
– Nu håller vi på med rekrytering av nya medarbetare, både för att bygga upp administrativa stödfunktioner och för att komplettera lärarstaben. Vi håller också på att färdigställa en handlingsplan för att systematiskt kunna arbeta med kulturen och arbetsmiljön. Vi har också anlitat professionellt stöd utifrån, eftersom det fortfarande finns en frustration inom och mellan olika personalgrupperingar.

Lena Gustafsson har fullt förtroende för Ana Betancour.
– Hon gör ett fantastiskt arbete, och vi i ledningen på central nivå och motsvarande på fakultetsnivå står helt och fullt bakom de åtgärder som hon har lagt ut kursen för och som hon påbörjat arbetet med.

Flera långtidssjukskrivningar
Arbetsmiljökartläggningen beställdes förra våren och intervjuer gjordes tidigt i höstas, men presentationen av den har skjutits fram flera gånger.
– Därför är de arbetsmiljöproblem som uppstått under hösten inte med i undersökningen. Bristen på en acceptabel arbetsmiljö har inneburit flera långtidssjukskrivningar, företrädesvis i höstas men flera av dem pågår nu, säger Jan Gladh.

Tio mobbningsanmälningar mot rektor
Han räknar upp ett antal graverande händelser det senaste året:

  • Samtliga professorer har skrivit ett öppet brev till universitetsledningen där de är starkt kritiska till ledningen och oroliga för skolan.
  • Tre av fyra doktorander har varit sjukskrivna och samtliga fyra kommer att flytta sina studier till andra lärosäten.
  • Tio anmälningar mot Arkitekthögskolans rektor om mobbning och trakasserier har kommit in till universitetet och är under utredning.
  • Lärarna fick ingen tjänstgöringsplan och bemanningsplanen inför hösten 2015 kom först tre arbetsdagar efter terminsstarten.

– Nu har också lärare börjat säga upp sig och söka sig från Arkitekthögskolan, säger Jan Gladh.

Arbetsmiljöverket har krävt att det åtgärdsprogram som Arkitekthögskolans ledning håller på att ta fram ska vara klart 31 januari.
– Jag hoppas verkligen att de planerade åtgärderna blir konstruktiva och att de görs i nära samarbete med de fackliga organisationerna så att man till sist får rätsida på krisen, säger Jan Gladh.

Per-Olof Eliasson
Mikael Lundgren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023