SULF protesterar mot turkiska trakasserier

Trakasserierna mot akademiker i Turkiet måste upphöra omedelbart. Det kräver SULF:s ordförande Mats Ericson och Sacos ordförande Göran Arrius i en gemensam skrivelse till Turkiets ambassadör i Stockholm.

Protesterna har varit omfattande efter att turkisk polis den 15 januari grep 20 akademiker efter att de skrivit på uppropet ”We Will not be a Party to this Crime” mot stridigheterna i sydöstra Turkiet. Ytterligare 1 200 personer

Protesterna har varit omfattande efter att turkisk polis den 15 januari grep 20 akademiker efter att de skrivit på uppropet ”We Will not be a Party to this Crime” mot stridigheterna i sydöstra Turkiet. Ytterligare 1 200 personer utreds av åklagare i samband med uppropet.

– Universitet och högskolor ska vara öppna platser för åsiktsutbyte, det gäller såväl på hemmaplan som i resten av världen, säger Mats Ericson.

Att SULF gör en officiell markering mot en ambassad är ytterst ovanligt.
– Vi ska se skrivelsen i sammanhanget att turkiska staten försöker tysta våra kollegor. Det är inte bara när individer varit mobbade som det begås våldsdåd på skolor och universitet, utan ibland också när några är arga på åsikter som delas där. Senast det kändes inpå kroppen var när Lunds universitet tvingades stänga en dag på grund av hot, säger Mats Ericson.

Han poängterar att SULF länge stöttat den här typen av frågor via hjälporganisationen Cara och han säger att förbundet kommer att fortsätta uppmärksamma rätten till fri åsiktsbildning i olika sammanhang.
– Det fria ordet, oavsett om det rör sig om journalistik eller utbildning, är ständigt hotat i hela världen Som fackförbund måste vi stå upp för en fri åsiktsbildning, som är ett hot mot vissa extremistiska organisationers åsikter, såväl till vänster som till höger, säger Mats Ericson.

Även The European University Association, EUA, tillhör dem som uttryckt sin starka oro för situationen för turkiska akademiker. EUA poängterar i ett uttalande att oavsett innehållet i det aktuella uppropet, är yttrandefrihet ett kärnvärde för universitet och ett sine qua non (latin för nödvändigt villkor) i demokratiska samhällen.

 

 


Kategorier: Artiklar, Akademisk frihet, Utrikes
Mats Ericson, förbundsordförande SULF. Foto: Håkan Lindgren