Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Årets nya ord i högskolan

Liksom Svenska Akademien lanserar nya ord varje år, uppdaterar Universitets- och högskolerådet, UHR, sin svensk-engelska ordbok. Bland 2015 års nya ord finns 35 tjänstetitlar i högskolesektorn.

14 januari, 2016
Kajsa Skarsgård

Vad ska stå på visitkortet? Svaret utgår inte bara från tjänsten i fråga, utan även från tradition, prestige och mottagare.
Tjänstetitlar är ett knivigt område även på svenska, och lärosätenas behov av vägledning är stort. Därför var detta fokus i arbetet med den åttonde upplagan av UHR:s digitala svensk-engelska ordbok.

Lektor svårt att översätta
Titeln lektor är ett av de svårare orden att hitta en jämförbar motsvarighet till eftersom dess meriteringsspann är brett. Medan en svensk lektor kan vara nydisputerad, är den som bär den amerikanska titeln assistant professor, och framför allt titeln associate professor, mer välmeriterad. Associate professor kan till exempel också vara översättningen för titeln docent eller biträdande professor.

Storbritanniens senior lecturer är en mer likvärdig motsvarighet till lektor.
Dessa ekvivalensproblem, som påverkar vad man skriver på visitkortet och vem man får kontakt med i ett annat land, flaggar UHR för i ordboken.
– Vi kan inte tvinga någon att använda våra översättningar, men vi kan hjälpa till att reda ut vad en titel betyder. Sedan måste man ändå titta på sina partner i andra länder och hur de använder sina titlar, säger utredaren Ulf Hedbjörk som ansvarar för ordboken på UHR.

Med ordboken hoppas UHR verka milt normerande för en samstämmighet i engelska översättningar av svenska högskolebegrepp. Därför är förankringen i det faktiska språkbruket viktig. Både terminologiproffs och representanter från Sveriges lärosäten deltar i arbetet med ordboken.

Senior professor nytt ord
Vid flera lärosäten har titeln senior professor (post retirement professor) blivit allt vanligare, och den finns nu också med i ordboken. Det rör sig om en professor som efter normal pensionsålder har en tidsbegränsad anställning vid lärosätet. Detta skiljer sig från en professor emeritus – eller emerita – som har en särskild anknytning till sin tidigare institution, men inte genom en anställning.

Biträdande, vice eller pro-?
Det har visat sig finnas stora skillnader i hur lärosäten använder begreppen biträdande, vice och pro- i titlar. Vid ett lärosäte kan prodekan betyda ställföreträdande dekan, medan en vice dekan eller biträdande dekan har ett specifikt ansvarsområde inom fakulteten. Vid ett annat lärosäte kan de titlarna vara sinsemellan utbytbara. Och vid ett tredje lärosäte finns inte ens fakulteter och chefen kallas institutionsföreståndare.
– Vi försöker då jämka ihop svaren från lärosätena och hitta någon gemensam nämnare. Allt oftare behöver vi skriva en anmärkning till ordet och visa exempel på hur det används, säger Ulf Hedbjörk.

 Ordboken förfinas under 2016
Ordboken är ett regeringsuppdrag utifrån ambitionen att öka internationaliseringen av den högre utbildningen. Ordboken kopplar också till språklagens krav på myndigheter att utveckla den svenska terminologin inom sitt fackområde.

Vad som ska stå i fokus för ordboksarbetet 2016 är ännu inte beslutat. Men ett arbete för att kvalitetssäkra ordbokens äldre poster har påbörjats. UHR ska också undersöka vilka ordbokens användare är. Utländska studenter tycks vara en växande grupp användare, vilket väcker frågan om ordboken också borde bli engelsk-svensk i sina förklaringar.
– Om vi ska ge en excellent bild av svensk utbildning måste vi beskriva vår verksamhet på en vettig engelska. Ordboken och terminologiarbetet är en del av detta, säger Ulf Hedbjörk.

Kajsa Skarsgård

9 nya ord i UHR:s svensk-engelska ordbok

 

1. Företagsdoktorand – externally employed doctoral student

2. Prodekan – pro dean

3. Vice dekan – vice dean

4. Senior professor – post retirement professor

5. Professor emerita – professor emerita

6. Universitetsdirektör – university director

7. Timlärare – part-time fixed-term teacher

8. Plagiatkontroll – plagiarism check

9. Kamratbedömning – peer assessment

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023