Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så påverkas du av nya pensionsavtalet

Inkomsten under hela arbetslivet bestämmer din pension. Det blir också lättare att flytta med intjänade pengar om du byter arbete till en annan sektor i samhället. Det är några av förändringarna i det nya pensionsavtalet som nu är helt klart.

15 december, 2015
Per-Olof Eliasson

Det nya pensionsavtalet PA 16 gäller för dig som är född 1988 eller senare. Är du född tidigare gäller det nuvarande pensionsavtalet PA 03.
Som Universitetsläraren ­tidigare rapporterat är det nya pensionsavtalet helt avgifts­baserat. Det innebär att inkomsten under hela arbetslivet bestämmer din tjänstepension, en fördel för dig som tidigt i arbetslivet kommer upp i en god lön och som börjar arbeta tidigt och arbetar längre upp i åldrarna.
Premierna som arbetsgivaren betalar in för anställda i den statliga sektorn ligger på samma nivå som för resten av arbetsmarknaden; 4,5 procent på lönen under 7,5 inkomstbasbelopp, cirka 36 000 per ­månad, och 30 procent på ­lönen därutöver.
Men därutöver finns en ­extra avsättning på 1,5 procent av lönen. Den är tänkt att ge dig möjlighet att ta ut pension mer flexibelt. Om du inte använder den möjlig­heten till delpension förstärker den i stället din ålderspension.
– Vi tycker att vårt avtal är det bästa avgiftsbestämda avtalet på marknaden på grund av den extra avsättningen på 1,5 procent, som inte alls finns i den kommunala sektorn och bara delvis inom den privata sektorn och då oftast inte med så mycket som 1,5 procent, säger SULF:s förhandlingschef ­Robert ­Andersson.

Bättre för föräldralediga och de som byter jobb
Han räknar upp vad han ­anser vara andra förbättringar i det nya avtalet.
– Det är bättre intjänande av avgifter i det nya avtalet jämfört med det gamla om man är sjuk eller föräldraledig.
– Det nya avtalet är också bättre om man gör enskilda överenskommelser, alltså att man sätter av en del av sin lön till pension. Nu kommer man att utgå från den lön man har från innan avsättningen vid beräkningar av tjänstepensionen. Det gjorde man inte i det tidigare avtalet.
För dig som medlem och för högskolesektorn som helhet menar Robert Andersson att det är betydelsefullt att inlåsningseffekterna i det tidigare pensionsavtalet försvinner.
– Det nya avtalet skapar helt nya möjligheter för rörlighet mellan olika sektorer i samhället. Nu tar man med sina intjänade pensionspengar när man byter jobb och då spelar det inte så stor roll inom vilken sektor man jobbar.
Några detaljer i avtalet har blivit färdiga i sista stund.
– Nu kan alla, även de som är födda 1987 eller tidigare, och som gör extra avsättningar till pension välja var de vill placera de pengarna, tidigare har de auto­matiskt hamnat i Kåpan, som förvaltar obligatoriska avsättningar, säger Robert ­Andersson.
Dessutom har man genom ändringar i Villkorsavtalet skapat bättre villkor för dem som börjat ta ut sin statliga tjänstepension men som vill återvända till arbete i staten igen.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023