EU stärker forskares villkor

Forskare från tredje land ska få stärkta och mer harmoni­serade rättigheter ­under sin vistelse i EU.

Först i vår ska de nya reglerna antas, men Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet har kommit överens i sak.
Forskare och studenter som fått tillstånd att verka i ett EU-land kommer att få röra sig mellan medlemsländerna utan att söka visum. I dagsläget kan det till exempel vara svårt för en kenyansk gästforskare i Sverige att med kort varsel delta i en konferens i Frankrike.
Efter avslutade studier ­eller arbete kommer studenter och forskare att få tillstånd att stanna i medlemslandet i minst nio månader för att hitta ny syssel­sättning. Även villkoren för forskares medföljande familj stärks. Partnern ska få möjlighet att flytta med till EU och arbeta där under samma period.


Kategorier: Artiklar, Politik, Villkor