Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Drömmar om kvalitet på UKÄ:s konferens

Transparens. Pedagogisk utbildning. Uppföljning. Det fanns många förslag på hur högskolan ska nå bästa kvalitet under Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, konferens "Vi flyttar fram positionerna!".
– En förutsättning för kvalitetssäkringssystemet är att det engagerar lärarna, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

25 november, 2015
Jennie Aquilonius
Denny Lorentzen
Fredrik Hylerstedt, studeranderepresentant i referensgruppen för nytt kvalitetssäkringssystem, Carin Renger, utredare på SKL och Harriet Wallberg, universitetskansler.
Fredrik Hylerstedt, studeranderepresentant i referensgruppen för nytt kvalitetssäkringssystem, Carin Renger, utredare på SKL och Harriet Wallberg, universitetskansler, deltog i diskussionerna på UKÄ:s konferens.

Som en kalldusch. Så beskriver Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet, hur Högskoleverkets och senare UKÄ:s utvärderingar landade på lärosätet för några år sedan. Det fanns brister i 21 av 67 utvärderade examina.
Det väckte ilska hos många på universitetet. Det var fel på bedömningarna och på utvärderarna.
Men kallduschen ledde till en gedigen reform av kvalitetsarbete.
– Vi kände att vi måste hitta en väg som var vår egen. En väg som var politikersäker och som höll över tid, säger Åsa Bergenheim.
Det blev många smärtsamma men intressanta diskussioner om varför studenternas examensarbeten inte höll måttet. Personalen fick bland annat svara på varför de valt vissa åtgärder – på vilket sätt skulle de leda till att examensmålet uppnåddes?

I dag har universitetet en kvalitetsmodell som vilar på fyra pelare: kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning, pedagogisk kompetensutveckling samt kunskaps- och informationsutbyten.
– Varför funkar det för oss? Vi i ledningen har visat engagemang i tal och handling, ansvaret för utvecklingen ligger helt på verksamheten och rektor och fakultetsledningar har kontinuerliga dialoger, säger Åsa Bergenheim under sitt tal på UKÄ:s konferens på Stockholms universitet.

Viktigt med pedagogisk kompetens
I Juristernas hus inleder Bert van der Zwaan, rektor vid nederländska Utrecht University, med att erkänna sin nervositet över att föreläsa som ”ett exempel på de bästa”. Hans recept för att skapa en kvalitetskultur innehåller transparens, starka informella nätverk, små studentgrupper och obligatorisk pedagogisk utbildning.
– All vår personal måste ta vad vi kallar PTO, pedagogisk utbildning på bas- eller seniornivå. Om de inte har pedagogisk utbildning på seniornivå kan de inte bli professorer, säger han.
Utrecht University har startat en innovationsfond för pedagogik på två miljoner euro om året. De har också avsatt tio miljoner kronor för att kunna undervisa i smågrupper med max 20 studenter.

Helen Andersson, utbildningsadministratör vid Linköpings universitet, är på väg från Juristernas hus till Aula Magna där universitetskanslern ska tala. Helen Andersson tycker att konferensen är intressant och inspirerande. Bland annat blev hon intresserad av den pedagogiska modell som vice rektorn vid Chalmers berättade om: CDIO, conceiving, designing, implementing, operating.
– Jag blev nyfiken och vill ta reda på mer om den och om det finns något där som vi kan använda. Mitt eget lärosäte kan behöva bli bättre på utvärderingar, säger Helen Andersson.

Europeiska riktlinjer viktiga
Universitetskansler Harriet Wallberg börjar sitt föredrag med att be om ursäkt för sina skor.
– Jag har nog aldrig haft så kalla fötter inför ett föredrag, jag var tvungen att byta mina fina skor. Vi har försökt få upp värmen i salen, säger hon.
Det är Aula Magna som är kyligt. Harriet Wallberg berättar att UKÄ med spänning väntar på att regeringen ska lägga fram förslaget till nytt kvalitetssäkringssystem för riksdagen.

Det nya systemet balanserar mellan att vara kontrollerande och kvalitetsdrivande, till skillnad från det gamla där tyngdpunkten låg på kontroll. En sak som påverkat hur systemet utformats är ESG, European Standards and Guidelines, riktlinjer för hur kvalitetsarbete ska gå till. Ambitionen är att få bli medlem i ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education, en paraplyorganisation för organisationer som kvalitetssäkrar högre utbildning.
– För några år sedan var Sverige medlem i ENQA, men vi halkade ur eftersom vi inte uppfyllde kraven, säger Harriet Wallberg.

Lärare behövs i referensgruppen
I den efterföljande debatten menar Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, att förutsättningen för ett hållbart kvalitetssäkringssystem är att det engagerar lärarna på lärosätena.
– De måste känna att det finns utveckling och dynamik, säger hon.

I publiken sitter Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör. Hon berättar att Europafacket för universitetslärare sitter med i alla arbetsgrupper på EU-nivå som jobbar med ESG, men att det tyvärr inte fungerar så i Sverige.
– Vår chefsutredare, Karin Åmossa, sitter med i UKÄ:s expertgrupp för det nya kvalitetssäkringssystemet, men det beror på att hon är expert på European standards and guidelines. SULF har också tidvis ett bilateralt samarbete med UKÄ. Men i referensgruppen finns tyvärr inte de vars arbete ska utvärderas – universitetslärarna – med när man syr ihop processen, säger hon.

Mer utbildning i svåra tider
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inleder sin stund på scenen med att understryka att det är just i sådana här tider, med krig, terror, flyktingströmmar och klimathot, som vi behöver investera ännu mer i högre utbildning, forskning och människor. Regeringen tillför i år 125 miljoner, och de kommande två åren 250 miljoner kronor, för att stärka kvaliteten i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar samt lärarutbildningen.
– Många studenter upplever att de har för lite tid med lärare på grundutbildningarna. Vi behöver också stärka pedagogiken och arbetslivsanknytningen samt se till att alla utbildningar har möjlighet till praktik. Vi vill även se över möjligheten att öka antalet sommarkurser för att studenter ska kunna ta sin examen snabbare, säger Helene Hellmark Knutsson.

Jennie Aquilonius
Denny Lorentzen

Vi flyttar fram positionerna!

Konferensen ordnades av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, den 23 och 24 november på Stockholms universitet. Konferensen hade tre teman. Det första handlade om kvalitetsarbete och hur Sverige kan leva upp till internationella kriterier. Det andra diskuterade resurser, dimensionering och vad lärosätena har för ansvar när det gäller bristen på till exempel lärare, och det tredje behandlade hur forskare kan bli mer delaktiga i undervisningen.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023