Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Planerad flytt skapar oro i Borlänge

Högskolan Dalarnas ledning vill utreda om det är möjligt att lägga hela verksamheten i Falun. Förslaget har väckt starka reaktioner, framför allt från politiker i Borlänge.

11 november, 2015
Per-Olof Eliasson
Campus Borlänge vid Högskolan Dalarna.
Stämningen var lugn och avvaktande när rektorn informerade personalen om den eventuella nedläggningen av Campus Borlänge vid Högskolan Dalarna.

Men när rektor Marita Hilliges på ett personalmöte 9 november informerade personalen i Borlänge var stämningen avvaktande och lugn, erfar Universitetsläraren. Större delen av den akademiska personalen, 60–70 personer, var samlad.
– Den här frågan har varit uppe för utredning upprepade gånger sedan högskolan startade och folk är lite avvaktande. Jag hade väntat mig fler hårda och kritiska frågor från personalen, uppger en källa för Universitetsläraren.

Nyheten presenterades i ett pressmeddelande 2 november där rektor Marita Hilliges deklarerade att hon skulle föreslå högskolans styrelse att låta utreda en flytt av högskolans verksamhet i Borlänge till Falun. Beskedet kom som en överraskning för de flesta.
På presskonferensen nästa dag motiverade Marita Hilliges varför hon lagt förslaget. Hennes grundläggande argument är att högskolan är alldeles för liten för att långsiktigt kunna erbjuda attraktiva utbildningar på två orter.
– Att vi är på två orter förhindrar vår optimala utveckling. Genom att samla verksamheten i Falun tror jag att vi har bättre förutsättningar att bedriva verksamhet med hög kvalitet.

”Falun är vårt huvudcampus”
Varför förslaget om att flytta från Borlänge kommer just nu motiverar Marita Hilliges med att högskolans hyresavtal i Borlänge löper ut 2020 och måste sägas upp 2018 och att det ska finnas tid till en ordentlig utredning.
Högskolans styrelse beslutade 5 november att stödja rektors förslag att utreda förutsättningar och konsekvenser av samlokalisering av verksamheten.
Ett antal olika delutredningar ska vara klara i september 2016 och högskolans styrelse är tänkt att fatta beslut i november. Själva flytten är planerad till 2020, möjligen med början hösten 2019.
– Jag har fått frågan varför utredningsdirektivet är att undersöka samlokalisering till Falun. Det beror på att Falun är vårt huvudcampus, ungefär två tredjedelar av verksamheten är lokaliserad till Falun. Biblioteket är i Falun, där finns en bra studiemiljö och 70 procent av studentbostäderna. Det är det alternativet som finns, säger Marita Hilliges.

Kommunstyrelsen chockerad
För Borlänge kommun kommer beskedet som en kalldusch och ledande politiker har reagerat kraftigt.
– Vi är chockerade över att vi fått beskedet att man än en gång ska utreda en sammanslagning och flytt bort från Borlänge. Det har varit en diskussion om detta tidigare och vi trodde det reddes ut en gång för alla 2008 att högskolan skulle vara kvar. Nu blev vi tagna på sängen, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.
Han påpekar att Borlänge kommun är mitt inne i en förändring från traditionell bruksort till en modern industristad.
– Vi har byggt upp vad vi kallar Teknikdalen, vi har en framgångsrik företagsinkubator och håller på att organisera en science park. Allt det här bygger på närheten till akademin. Nu får vi beskedet att allt det vi byggt upp ska rivas ned och flyttas. Vi är jätteoroliga för vår stads utveckling, säger Jan Bohman.
Han säger sig ha full respekt för att man inom högskolan behöver utveckla sina strategier och vässa verksamheten.
– Men jag vänder mig mot det tydliga direktivet att man inte ska utreda den optimala lokaliseringen, utan uppdraget är entydigt att utreda hur en flytt till Falun ska gå till.

Men i Borlänge tänker man inte ge sig utan strid.
– Vi måste till utredningen spela in hur vi från kommunen, näringslivet och regionen ser på saken och vad vi vill ha ut av en regional högskola. Sedan handlar det också om opinionsbildning mot regering och riksdag om att man ska ta upp den gamla tanken om de regionala högskolornas betydelse, säger Jan Bohman.

Väcker många känslor
På högskolans styrelsemöte diskuterades frågan innan beslutet att starta en utredning togs.
– Saco-S begärde en öppnare skrivning om var högskolan ska vara placerad, men argumentet från rektor är att hon inte vill hamna i en situation där orterna börjar konkurrera med varandra. Vi fick inte igenom skrivningen, men vi förklarade oss inte oeniga och jag tycker att det under styrelsemötet beslutades om en del kloka ändringar i underlaget till utredningarna, säger Christina Romlid, Saco-S-styrelsens ordförande.
Hon påpekar att det här är en svår fråga som väcker många känslor.
– Saco-S och SULF kommer att få lämna synpunkter på olika utredningstexter, när de blir klara. Det är sagt att utredningen kommer att vara en mycket öppen verksamhet och vi kommer att begära in synpunkter från våra medlemmar, vi brukar arbeta så.

På Högskolan Dalarna som helhet har inte personalen hunnit samla sig till några färdiga ståndpunkter.
– Jag har fått alla typer av reaktioner från våra medlemmar, det som är gemensamt är att man funderar över hur det här förslaget påverkar Borlänge och regionen, säger Christina Romlid.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023