Norska universitet och högskolor slås samman

Det pågår en massiv våg av fusioner inom högskolesektorn i Norge. Den norska regeringen har beslutat att elva lärosäten ska bli fyra.
38 000 studenter och 6 400 anställda ska rymmas vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet efter en sammanslagning av lärosäten 1 januari 2016.

Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) går 1 januari 2016 samman med de tre högskolorna i Gjövik, Sör-Tröndelag och Ålesund till ett universitet som behåller namnet NTNU. Det blir Norges största universitet med 6 400 anställda och 38 000 studenter. Först var beskedet att NTNU får campus i Trondheim, Gjövik och Ålesund men det senaste beskedet från regeringen är att det ska bli ett samlat campus i Trondheim. Lärosätet får uppdraget att vara nationellt centrum för yrkesutbildning.
Vidare slås Högskolan i Buskerud och Vestfold samman med Högskolan i Telemark till Högskolan i Sydost-Norge.

Två nya universitet kommer också att bildas i norra Norge.
Universitetet i Nordland och Högskolan i Nesna går samman under namnet Universitetet i Nordland. Det är också möjligt att Högskolan i Nord-Tröndelag ska vara med i sammanslagningen.
Dessutom slås Universitetet i Tromsö, Högskolan i Narvik och Högskolan i Harstad samman och får namnet Universitetet i Tromsö – Norges arktiska universitet.

Varje sammanslagning kommer att stöttas av regeringen med 11–18,5 miljoner norska kronor under 2015, men bedömare tror att enbart NTNU-fusionen kommer att kosta en kvarts miljard.

– Norge måste skapa nya arbetstillfällen, säkerställa innovation och lösa stora utmaningar inom hälsa, utbildning och välfärd. En viktig nyckel är att höja kvaliteten på högre utbildning och forskning. Med strukturella reformer tar vi ett stort steg, eftersom resurserna samlas på färre men starkare institutioner, säger utbildningsminister Torbjørn Røe Isaksen som också utlovar fler fusioner i framtiden.

Men Ole Petter Ottersen, rektor för Norges hittills största universitet, det i Oslo, är skeptisk.

– Stor volym är inte nödvändigtvis det bästa sättet att möta konkurrensen. Jag tror att hög kvalitet på forskning och utbildning är det viktigaste. Det dagliga kvalitetsarbetet från alla medarbetare är avgörande, säger han till Oslo universitets nättidning.


Kategorier: Artiklar, Politik, Utrikes