Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tufft upplägg för lärarstudenter inom Teach for Sweden

Teach for Sweden-konceptet för lärarutbildning är inne på tredje kullen studenter, vid Högskolan i Halmstad och Karlstads universitet.

13 oktober, 2015
MarieLouise Samuelsson

Specialkonceptet som ger högre prislapp per student har visat sig gå att kombinera med den ordinarie Kompletterande lärarutbildning (KPU) som redan fanns på plats.
– Det blev ju bråttom när vi fick uppdraget från utbildningsdepartementet, vi visste inte mycket om Teach for Sweden, men det gick alltså att använda det upplägg vi har för KPU, säger Anita Ward, universitetsadjunkt och projektledare vid lärarutbildningen vid Karlstads universitet.
I ett tidigt skede utformades också den tvååriga utbildningen, som sker på distans, som ett samarbete så att varannan kurs hålls av Högskolan i Halmstad och varannan av Karlstads universitet.
Teach for Sweden har som, Universitetsläraren tidigare skrivit om (nr 6/2013 och nr 10/2013), bemötts med en kombination av skepsis från sektorn och omvänt, med stor entusiasm från utbildningspolitiskt håll.
Satsningen, som är en del av den ideella organisationen Teach for All, blev därmed en i raden av politiska åtgärder med syfte att komma till rätta med bristen på lärare, främst inom NO-ämnen. Särskilt motiverade studenter med höga betyg i de rätta ämnena skulle rekryteras.
– Vi vill gärna vara med och utbilda lärare som det är brist på, vi har jobbat länge med det inom KPU, säger Anita Ward, som också påpekar att statistik och medier ger en ”lite skev bild” av lärarstudenter och NO-ämnen.
– 40 av 60 antagna till ordinarie KPU har något av NO-ämnena.
Antagningsprocessen för Teach for Sweden-studenterna är densamma som för vanliga lärarstudenter. De specialrekryterade studenterna genomgår parallellt med lärarutbildningen en ledarskapsutbildning (i Teach for Swedens regi) och arbetar i skolor i så kallade utsatta områden.
Utbildningen sker på 20 procent, samtidigt som de arbetar på 80 procent, med lokal lärarutbildare på skolan, samt stöd av en personlig Teach for Sweden-coach.
– Det är ett tufft upplägg, det vore mer rimligt med en 50/50-uppdelning, så att studenterna kan hinna reflektera över sin praktik i relation till utbildningen, säger Anita Ward.

Uppdraget innebär att lärosätena får högre ersättning per Teach for Sweden-student, prislappen ligger på 135 000 kronor per student för hela utbildningen, jämfört med 116 000 kronor för en vanlig KPU-student. Sammanlagt kostar satsningen på Teach for Sweden cirka 15 miljoner (till och med 2016) för hittills cirka 65 studenter.
– Självklart vore det önskvärt att motsvarande satsning skulle gälla alla lärarstudenter, säger Anita Ward.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023