Mats Ericson: Arbetsmiljölagen ger anställda inflytande

De som arbetar ska självklart själva vara med och bestämma över sina arbetslokaler och sin arbetsmiljö. Det gäller att ha en så öppen process som möjligt för att fånga upp de anställdas åsikter. Ofta kan det betyda en mix av olika lösningar eftersom människor är olika. Det säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

– För att stärka de anställdas inflytande över utformningen av sin egen arbetsplats borde facket använda sig av arbetsmiljölagen mycket mer än vad man gör i dag. Det är en lag som ger de anställda ett starkt inflytande när nya arbetslokaler utformas. Därför behöver SULF men också Saco-S ta tag i de här frågorna, och utbilda medlemmar i hur de bäst använder arbetsmiljölagen.

Mats Ericson pekar på att det finns olika hinder som försvårar de anställdas inflytande när nya lokaler ska utformas: De ekonomiska ramarna är exempelvis givna i förväg och det innebär vanligtvis få kvadratmeter per anställd. Beställaren, i universitetsvärlden ofta Akademiska hus, har också redan innan de anställda kommer med i processen ett byggnadstillstånd för en byggnad av en bestämd storlek och utformning.

– Det är väldigt starka krafter igång för att rationalisera och spara pengar. Och universitetsvärlden åker med i en allmän samhällsutveckling. Det är ekonomin som gör att man placerar in väldigt mycket folk på en liten yta. Ofta använder också arkitekterna sina kunskaper om hur man bygger billigt från helt andra verksamheter när de utformar lokalerna för universitetsanställda. Och det blir ofta inte bra.

Universitet och högskolor ska vara kreativa miljöer, påpekar Mats Ericson. Och det innebär att lärare och forskare behöver tillgång till allt från litteratur till mötesplatser och en allmän arbetsmiljö som är trygg, trivsam och stimulerande.

– Hur en sådan arbetsmiljö konkret ska utformas vet lärare och forskare bäst själva, och behoven kan naturligtvis variera från individ till individ men också arbetsuppgifterna har betydelse för lokalernas utformning. Sedan får vi inte glömma att ska vi få bra lokaler så behöver också universitet och högskolor mer pengar för att betala hyrorna, säger Mats Ericson.


Kategorier: Artiklar, Miljö, SULF, Villkor
SULF:s ordförande Mats Ericson. Foto: Adam Haglund