Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kontorslandskap fortfarande ovanligt inom högskolan

Öppna kontorslandskap är ännu inte särskilt vanliga arbetslokaler för lärare och forskare vid universitet och högskolor. Men fenomenet verkar vara på ingång. Det framgår av Universitetslärarens minienkät med svar från 18 lärosäten.

12 oktober, 2015
Björn Forsberg

Arkitekturskolan vid KTH: Samtliga lärare och forskare sitter i traditionellt öppet kontorslandskap.

Blekinge Tekniska Högskola: Nej.

Chalmers tekniska högskola: ”Det har just färdigställts 20 nya arbetsplatser i två öppna kontorsrum på institutionen för data- och informationsteknik. Det är två datasalar som gjorts om till två kontorsrum med tio arbetsplatser i varje samt två resursrum mellan de bägge kontorsrummen för den som behöver arbeta ostört en stund eller ringa samtal.”

Handelshögskolan Stockholm: Nej.

Högskolan i Borås: I enstaka fall delar fem-sex personer på ett rum.

Högskolan Dalarna: Ett mindre antal kontorslandskap i första hand med doktorander.

Högskolan i Halmstad: De allra flesta har egna tjänsterum. Om de har låg tjänstgöringsgrad eller är tidsbegränsat anställda kan det hända att de sitter i så kallade flexrum, med tillfälliga arbetsplatser för 4-5 personer, men där det finns utrymme för arbetsmaterial som kan förvaras över tiden.

Högskolan Jönköping: Nej.

Högskolan Kristianstad: Ungefär 20 personer arbetar i öppna kontorslandskap. Drygt hälften har inga fasta egna platser, men kan ändå välja att lämna kvar saker och vara vid platsen tills ett visst projekt eller uppgift är klar.

Högskolan i Skövde: Nej, men i vissa fall kan medarbetare dela på ett kontorsrum.

Högskolan Väst: Det är cirka 20 personer som sitter i landskap.

Karlstads universitet: Nej.

Linköpings universitet: Det berör totalt 114 personer på två institutioner.

Den ena institutionen har 165 lärare/forskare, varav 82 sitter i öppet kontorslandskap och av dessa har 14 flexplatser. Den andra institutionen har 237 lärare/forskare, varav 32 har flexplatser.

Linnéuniversitetet: Mindre kontorslandskap förekommer med sex-tolv personer, vanligen tidsbegränsat anställda. ”I de flesta fall en bestämd plats. Men det beror på – är man en sporadisk gäst eller har en anställning på lägre grad och Lnu inte är den huvudsakliga arbetsgivaren är troligen behovet av förvaring litet och det kan säkert förekomma att man byter plats.”

Mittuniversitetet: Nej.

Stockholms universitet: Är en mycket decentraliserad organisation. Men man tror att det är väldigt begränsat med öppna kontorslandskap för lärare/forskare. Vad som möjligen finns är några enstaka mindre rum som delas av max sex personer.

Södertörns högskola: Inga lärare/forskare, men en del teknisk/administrativ personal sitter i kontorslandskap eller som det också kallas i aktivitetsbaserade kontorsytor.

Örebro universitet: Nej

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023