Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

DO utreder brister i IT-tillgänglighet

Sedan bristande tillgänglighet blev en ny diskrimineringsgrund vid årsskiftet har Diskrimineringsombudsmannen, DO, tagit emot åtta anmälningar mot lärosäten. Ett fall har lett till utredning.

12 oktober, 2015
Kajsa Skarsgård

Fallet rör Göteborgs universitet, GU, som har anmälts av en synskadad student för bristande tillgänglighet i sina IT-tjänster. Studenterna använder tjänsterna för att registrera sig, få sitt studieintyg, ta del av information och delta i grupparbeten.
DO håller på att inhämta information i frågan och kommer sedan att besluta om man ska driva fallet i tingsrätten.
I så fall riskerar GU att bli skyldigt att betala diskrimineringsersättning till studenten.

– Eftersom lagen är så ny och inget ärende har drivits i domstol ännu är det svårt att säga hur lagstiftningen kommer att tillämpas, säger Carl Lind som är jurist på DO.

Totalt har DO fått 209 anmälningar om bristande tillgänglighet i år. DO driver främst fall som är av principiellt intresse eller är särskilt allvarliga. De sju anmälningar mot lärosäten som DO har lagt ned kan därför handla om brott mot diskrimineringslagen, men anmälaren får själv driva fallet i domstol.

Varje år presenterar Myndigheten för delaktighet, MFD, en rapport om svenska myndigheters tillgänglighet byggt på deras egna självskattningar. Universitet och högskolor ligger ofta högt jämfört med andra myndigheter i frågan om tillgängliga lokaler. Högskolan har nämligen sedan tidigare haft särskilda lagkrav på sig vad gäller tillgänglighet i den fysiska miljön.

– Lärosätena är inte lika bra på tillgänglig information och kommunikation. Det handlar om att erbjuda information på lättläst svenska, att lägga ut tillgängliga pdf:er och word-dokument och att se till att webbsidorna har en tydlig struktur, säger Pedro Landfors som är utredare på MFD och ansvarar för enkäten.

Positivt sedan föregående år är att 45 procent av de 31 svarande lärosätena ser ut att ha ökat sin tillgänglighet. Lunds universitet och Örebro universitet blev i år de första lärosätena att bedöma att de uppnår samtliga kriterier för grundläggande tillgänglighet.

Kajsa Skarsgård

Anmälningar till DO om bristande tillgänglighet

Göteborgs universitet: IT-tjänster

Göteborgs universitet: bemötande

Uppsala universitet: examination

Uppsala universitet: examination

Kungliga Tekniska högskolan: examination

Kungliga Konsthögskolan: pälsdjur

Polishögskolan: rekrytering

Linköpings universitet: examination

 

Rankar sig högst i tillgänglighet

Lunds universitet (39 poäng)

Högskolan i Borås (38 poäng)

Örebro universitet (38 poäng)

 

Rankar sig lägst i tillgänglighet

Kungliga Musikhögskolan (18 poäng)

Luleå tekniska universitet (20 poäng)

Sveriges lantbruksuniversitet (23 poäng)

 

 

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023