Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fackförbund vill säkra hög kvalitet i all utbildning

Låt proffsen vara proffs. Det är ett av budskapen i en nationell utbildningsstrategi som bland annat SULF står bakom. Där uppmanas också staten att ägna sig mindre åt detaljstyrning.

21 september, 2015
Per-Olof Eliasson

Hög kvalitet på utbildningen är en överlevnadsfråga för Sverige och därför behövs det en samlad satsning på hela kedjan från förskola till högskola. Det är grundbudskapet i ett manifest som SULF gått ut med tillsammans med två andra fackförbund och Saco.

Under rubriken Nationell utbildningsstrategi – så bygger vi en utbildningskedja i världsklass har SULF tillsammans med Lärarnas riksförbund och Sveriges skolledarförbund samt Saco presenterat ett gemensamt manifest för en bättre utbildningspolitik.

– Det finns ett värde för SULF att samverka med andra fackförbund som är verksamma inom utbildningssektorn, i första hand med de som finns inom Saco, säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

Representanter för de tre fackförbunden och Saco träffade utbildningsutskottet i våras och ståndpunkterna presenterades också vid ett seminarium i Almedalen i somras.

– Genom att vi uppträder gemensamt kan vi få bättre kontakt med utbildningspolitikerna än vad vi klarar av på egen hand, säger Mats Ericson.

Vart och ett av fackförbunden lägger i manifestet fram sina viktiga frågor, för SULF:s del bland annat vikten av att stärka banden mellan forskning och utbildning. All högskoleutbildning ska bedrivas av vetenskapligt aktiva lärare, icke-disputerade lärare ska erbjudas forskarutbildning och basanslagen till forskning måste höjas kraftigt.

”Låt proffsen vara proffs”
– Intressant för SULF i dokumentet är också delar som handlar om att låta proffsen vara proffs och att staten ska ta ett steg tillbaka när det gäller alltför mycket new public managementidéer och detaljstyrning. Det går tillbaka till statsminister Stefan Löfvens löften att ta tag i den frågan och att civilminister

Ardalan Shekarabi fått uppdraget att se över om det går att minska byråkratiseringen för bland annat lärare.

En grundtanke i manifestet är att hela utbildningskedjan hänger ihop och att den inte är starkare än sin svagaste länk.

– Samtidigt har vi klart markerat att vi är överens om att varje utbildningsstadium ska ansvara för sin del och att man inte ska släppa eleverna vidare med mindre än att de har klarat av kunskapsmålen.

Studenternas förkunskaper
Det här är kopplat till de senaste årens diskussion, bland annat i Universitetsläraren, om vad studenterna har för förkunskaper, och i vilken utsträckning de klarar av att läsa och skriva akademisk svenska.

– För SULF:s medlemmar är det väldigt viktigt att veta att högskolan inte har ett kompensatoriskt uppdrag. Naturligtvis ska vi ta hand om våra studenter och hjälpa dem på många sätt, men det finns gränser för i vilken utsträckning vi kan reparera brister i deras tidigare skolgång, avslutar Mats Ericson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023