Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt pensionsavtal klart för yngre medlemmar

SULF-medlemmar som arbetar inom det statliga avtalsområdet har nu fått ett nytt pensionsavtal. Det gäller alla medlemmar som är födda 1988 och senare. Avtalet träder i kraft vid årsskiftet.

10 september, 2015
Per-Olof Eliasson

Till skillnad från det tidigare avtalet om tjänstepension är det nya Pensionsavtal 2016, PA 16, helt avgiftsbestämt. Det innebär att arbetsgivaren sätter in en viss andel av lönen på en pensionsförsäkring, som en form av sparande. Vid pensionen finns det ett sparat kapital att fördela som tjänstepension.
Premierna som arbetsgivaren betalar in för anställda i den statliga sektorn ligger på samma nivå som för resten av arbetsmarknaden, 4,5 procent på lönen under 7,5 inkomstbasbelopp, cirka 36 000 kronor per månad, och 30 procent på lönen därutöver.

Pensionsavtalet träder i kraft 1 januari 2016 och kommer att gälla för alla anställda födda 1988 eller senare.
Det tidigare pensionsavtalet, PA 03, där det finns en förmånsbestämd del för dem som tjänar över 7,5 basbelopp och en avgiftsbestämd del på lönedelar därunder, kommer att fortsätta gälla för alla arbetstagare födda 1987 eller tidigare och som inte väljer att gå över till det nya avtalet.
I och med PA 16 fasas det nuvarande avtalet om delpension ut och ersätts av möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag, genom en särskild försäkring med en premie på 1,5 procent. Om denna inte används till delpension förstärker den i stället ålderspensionen.
Pensionsavtalet ska innehålla färre inlåsningseffekter genom möjlighet att flytta kapital och underlätta r rörlighet på arbetsmarknaden.
Tjänstepensionen beror i det nya avtalet på livsinkomsten och intjänandet av pensionen pågår från första anställningsdagen fram till 67 år. I det nuvarande avtalet börjar man delvis tjäna in pension vid 23 års ålder och fullt ut från 28 års ålder och som längst fram till 65 års ålder.

Det nya systemet innebär att pensionens storlek i större utsträckning kommer att påverkas av hur bra ekonomin och börsen går och hur väl kapitalet förvaltas.
Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko, som har kommit överens om det nya pensionsavtalet, är ännu inte klara med alla detaljer.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023