Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Högskolan Väst vill ta demokratiskt ansvar

När högerpopulism och främlingsfientlighet vinner mark i Europa måste universiteten ta sitt demokratiska ansvar. Det menar Högskolan Väst som har startat en särskild satsning.

9 september, 2015
och bild Jennie Aquilonius
Från vänster: Moderator Fredrik Sunnemark ledde diskussionen med panelen som bestod av Johan Alvfors, Sveriges förenade studentkårer, Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Michel Wlodarczyk, tidigare generalsekreterare vid Folkuniversitetet och Mats Essemyr, utredare vid TCO.

Utvecklas högskolestudenter till engagerade medborgare? Det diskuterades på Högskolan Västs seminarium Högskolan och demokratin – tar svenska lärosäten sitt samhällsansvar? i Almedalen. Seminariet var startskottet för lärosätets nya demokratisatsning.
– Högskolan har ett ansvar att stå upp för demokratiska värderingar. Att vara en motvikt till förenklingar, föra debatter utifrån vetenskapliga kunskaper och peka ut viktiga samhällsfrågor, säger Fredrik Sunnemark, docent i idéhistoria och en av de ansvariga för arbetet.
Initiativet tas på grund av den politiska utvecklingen med ökad högerpopulism och främlingsfientlighet i Europa och Sverige. Ett av målen i Bolognaöverenskommelsen anger också att högskolorna ska förbereda sina studenter på att bli aktiva medborgare i demokratiska samhällen. Enligt Fredrik Sunnemark finns en diskussion i USA och vissa europeiska länder om hur det senare ska gå till, men den saknas i Sverige.

Under hösten ska en grupp från Högskolan Väst besöka amerikanska lärosäten som jobbar med demokrati. Sedan är det dags att ta fram handfasta planer.
– Det svåra och spännande ligger i hur vi ska arbeta konkret, säger Fredrik Sunnemark.
Michel Wlodarczyk är tidigare generalsekreterare för, och i dag senior rådgivare på, Folkuniversitetet. Han deltog i seminariet i Almedalen. Han säger att universiteten kan ta sitt demokratiska ansvar genom att lyssna på studentföreningar, se till att forskare deltar i den demokratiska debatten och utföra komparativ demokratiforskning på europeisk nivå.
– Vi behöver undersöka varför vi får så många antidemokratiska rörelser i Europa och sammanställa en rapport till politikerna, säger Michel Wlodarczyk.

Mats Essemyr, utredare på TCO, deltog också i panelen. Han menar att demokratiuppdraget handlar om lärosätenas roll att granska sanningar och kunskap.
– Nyttoaspekten, att studenter får yrkeskunskaper, har fått större betydelse de senaste tio, femton åren. Kritisk granskning kräver de bästa lärarna och tid för studenter, sådant kostar pengar. Det står i motsättning till de kvantitativa mål som finns uppsatta, säger han.

 

och bild Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023