Högskolan Väst vill ta demokratiskt ansvar

När högerpopulism och främlingsfientlighet vinner mark i Europa måste universiteten ta sitt demokratiska ansvar. Det menar Högskolan Väst som har startat en särskild satsning.
Från vänster: Moderator Fredrik Sunnemark ledde diskussionen med panelen som bestod av Johan Alvfors, Sveriges förenade studentkårer, Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Michel Wlodarczyk, tidigare generalsekreterare vid Folkuniversitetet och Mats Essemyr, utredare vid TCO.

Utvecklas högskolestudenter till engagerade medborgare? Det diskuterades på Högskolan Västs seminarium Högskolan och demokratin – tar svenska lärosäten sitt samhällsansvar? i Almedalen. Seminariet var startskottet för lärosätets nya demokratisatsning.
– Högskolan har ett ansvar att stå upp för demokratiska värderingar. Att vara en motvikt till förenklingar, föra debatter utifrån vetenskapliga kunskaper och peka ut viktiga samhällsfrågor, säger Fredrik Sunnemark, docent i idéhistoria och en av de ansvariga för arbetet.
Initiativet tas på grund av den politiska utvecklingen med ökad högerpopulism och främlingsfientlighet i Europa och Sverige. Ett av målen i Bolognaöverenskommelsen anger också att högskolorna ska förbereda sina studenter på att bli aktiva medborgare i demokratiska samhällen. Enligt Fredrik Sunnemark finns en diskussion i USA och vissa europeiska länder om hur det senare ska gå till, men den saknas i Sverige.

Under hösten ska en grupp från Högskolan Väst besöka amerikanska lärosäten som jobbar med demokrati. Sedan är det dags att ta fram handfasta planer.
– Det svåra och spännande ligger i hur vi ska arbeta konkret, säger Fredrik Sunnemark.
Michel Wlodarczyk är tidigare generalsekreterare för, och i dag senior rådgivare på, Folkuniversitetet. Han deltog i seminariet i Almedalen. Han säger att universiteten kan ta sitt demokratiska ansvar genom att lyssna på studentföreningar, se till att forskare deltar i den demokratiska debatten och utföra komparativ demokratiforskning på europeisk nivå.
– Vi behöver undersöka varför vi får så många antidemokratiska rörelser i Europa och sammanställa en rapport till politikerna, säger Michel Wlodarczyk.

Mats Essemyr, utredare på TCO, deltog också i panelen. Han menar att demokratiuppdraget handlar om lärosätenas roll att granska sanningar och kunskap.
– Nyttoaspekten, att studenter får yrkeskunskaper, har fått större betydelse de senaste tio, femton åren. Kritisk granskning kräver de bästa lärarna och tid för studenter, sådant kostar pengar. Det står i motsättning till de kvantitativa mål som finns uppsatta, säger han.

 


Kategorier: Artiklar, Mångfald, Undervisning
Lärosäten: Högskolan Väst