Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Språket hinder för många doktorander

SULF:s doktorandförening, SDF, vill ställa högre krav på lärosätena att språkmässigt inkludera den utländska personalen. Responsen från beslutsfattarna är avvaktande.

7 september, 2015
Kajsa Skarsgård

Var tredje doktorand i Sverige, och närmare hälften av de nyantagna, kommer från ett annat land. SDF tycker inte att lärosätena gör tillräckligt för att inkludera dem i verksamheten.
– Det ser väldigt olika ut på olika lärosäten, men det kan handla om att man inte kan ta del av och påverka beslut för att mötesprotokoll inte finns på engelska eller att man inte ges möjlighet att undervisa på engelska, säger Jeanette Lindberg, ordförande för SDF.

I en skrivelse till utbildningsdepartementet föreslår SDF att alla beslut och hemsidor också ska finnas på engelska och att mer undervisning ska kunna ges på engelska. SDF föreslår även att studier i svenska ska kunna ingå i examen eller att det ska kunna vara ett skäl till förlängning av doktorandtiden.
– Intresset för att lära sig svenska varierar och att man ska göra det på sin fritid är ett för högt krav att ställa. Rätt möjligheter måste ges, för svenskan är oerhört viktig om Sverige vill behålla forskarna, säger Jeanette Lindberg.

I juni höll ministern för högre utbildning och forskning ett seminarium för att diskutera hur internationaliseringen av högskolan kan främjas. I höst ska diskussionen fortsätta på regional nivå och bli mer konkret.
– Det är en prioriterad fråga för regeringen men först efter dialogen med sektorn vet vi vad som blir intressant att gå vidare med, säger departementssekreteraren Anna Beijmo.
I sitt svar till SDF skriver departementet att språklagen kräver att myndigheters kommunikation finns på svenska, men att det inte hindrar att lärosäten själva tar fram kompletterande riktlinjer.

Helen Dannetun, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, tycker att möjligheten att delta på engelska ständigt förbättras och ser inga direkta behov av nya krav på lärosätena.
– Det är en kvalitetsfråga att vi har internationella doktorander och att alla kan vara så delaktiga som möjligt, så frågan borde vara självdrivande. Om det är delar som inte löser sig självt, så måste vi diskutera vad vi kan göra och om något behöver regleras, säger hon.
Hon tycker att det är anmärkningsvärt om det, som SDF skriver, finns obligatoriska doktorandkurser som inte ges på engelska då det finns icke-svensktalande doktorander. Förslaget att studier i svenska ska kunna förlänga doktorandtiden har Helen Dannetun ännu inte bildat sig en klar uppfattning om.
– Jag tror att det är något som man måste avgöra från fall till fall.

 

Läs även Debattartikeln i detta ämne.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023