Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Välkommet men blygsamt tillskott till hum-sam

Signalvärdet är välkommet, men med tanke på den stora urholkningen av resurser utgör de 125 miljonerna ett blygsamt tillskott. Så, ungefär, kan man efter en rundringning sammanfatta mottagandet av den kvalitetsförstärkning för 2015 som nu har landat i sektorn.

28 augusti, 2015
MarieLouise Samuelsson
Jerker Berglin
Karin Röding, rektor, Mälardalens högskola.

Det är alltså de 125 miljoner som i enlighet med vårändringsbudgeten ska stärka kvaliteten av högskoleutbildningarna inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildningarna. Under kommande år, 2016-2018, höjs beloppet till 250 miljoner årligen.
De aktuella 125 miljonerna fördelas så att 75 miljoner riktas till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap, medan 50 miljoner går till lärar- och förskollärarutbildningarna. Tilldelningen som har verkställts genom ändring av regleringsbrev sker utifrån storleken på utbildningsområden, alltså en höjning av ersättningen per student.

”Kan ses som trendbrott”
­– Positivt tolkat är det bra att regeringen börjar någonstans och de nya miljonerna kan då ses som ett trendbrott som på sikt kommer att innebära en generell ökning av prislapparna.
Det säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola, som uppskattar viljeinriktningen, men som inte ser att tillskottet kan få någon substantiell betydelse.
– 125 miljoner och därefter 250 miljoner extra per år kan låta mycket, men om man sätter det i relation till volymen så inser alla att det inte blir särskilt mycket fördelat på antal lärosäten och utbildningar.
För att åstadkomma en reell förstärkning av kvaliteten krävs, enligt Karin Röding, andra åtgärder, exempelvis att avskaffa produktivitetsavdraget*.
– Det är en starkt bidragande orsak till den ganska så magnifika urholkningen av grundutbildningsresurser.
Hon är dock medveten om att ett avskaffande knappast kommer att förverkligas. Det skulle, jämfört med de 125/250 miljonerna, förutsätta ett enormt utrymme i den statsbudget som fortfarande förhandlas.

 

MarieLouise Samuelsson
Jerker Berglin

*Produktivitetsavdraget (som Universitetsläraren tidigare skrivit om, bland annat i nr 1/2015) innebär att efter att den årliga pris-och löneomräkningen beräknats så minskas uppräkningsprocenten för att motsvara den ökade produktivitet och effektivisering som krävs inom statlig verksamhet.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023