Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sommaruniversitet över gränserna

Sommaruniversitet kan stärka internationaliseringen av högskolan. Det visar erfarenheterna från Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet.

27 augusti, 2015
Kajsa Skarsgård
Erik Klok
Bege Jonsson, professor i ekologi vid Mittuniversitetet, tar med sin multinationella grupp av studenter ut i skogen för att uppleva naturvärdena som de sedan ska fånga i ett datorspel.

Under två augustiveckor pågår projektkurser på temat hållbar utveckling i Sundsvall. Bege Jonsson, professor i ekologi vid Mittuniversitetet, håller i en av kurserna tillsammans med lärarkollegor och spelutvecklare från Amsterdam University of Applied Sciences. Deras studentgrupp ska tillsammans utveckla ett datorspel som illustrerar de olika intressena som behöver vägas samman för att skapa ett hållbart skogsbruk.

Tvärvetenskapligt samarbete
Sommaruniversitetet är navet i ett löpande tvärvetenskapligt samarbete mellan Mittuniversitetet och fem andra europeiska universitet.

– Vi på Mittuniversitetet har definitivt stärkt vår kompetens på tekniska delområden och jag hoppas att vi har bidragit till att vidga de andras perspektiv på hållbarhet, säger Bege Jonsson.
De konventionella lärarutbytena han tidigare gjort har stimulerat honom på ett personligt plan, men att genomföra konkreta projekt tillsammans med lärare från andra länder och discipliner tycker han ger ett större mervärde.

– Sommaruniversitetet är det bästa vi har gjort, skulle fler göra det tror jag att vi skulle stärka den europeiska akademiska undervisningsmiljön, säger Bege Jonsson.

Gästprofessorer från Yale
Linnéuniversitetet har också tagit fasta på sommaren som en tid då Sverige är extra attraktivt och både lärare och studenter har mer tid för akademiska äventyr. Till sin sex veckor långa Summer Academy i Kalmar fick Linnéuniversitetet till exempel gästprofessorer från Yale University som under ordinarie läsår skulle haft svårt att komma.

Precis som på Mittuniversitetet lockar här också den projektbaserade metodiken i kurserna, mixen av bakgrunder hos studenter och lärare, liksom att sociala aktiviteter är en del av paketet.

– Förra året var det många av studenterna som direkt när de hade kommit hem hörde sig för om fler kurser vid Linnéuniversitetet, säger Anneli Andersson som är projektledare för Summer Academy.

I år kom representanter från Western Michigan University och Clemson University i USA samt Shandong Jiaotong University i Kina på studiebesök med intresse att utveckla samarbeten kring kurserna.

– Det här är en långsiktig satsning, säger Anneli Andersson.

Kajsa Skarsgård
Erik Klok
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023