Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF sågar regeringsförslag om visstidsanställningar

Regeringens förslag att motverka missbruk av visstidsanställningar är verkningslöst inom högskolesektorn. Det hävdar SULF i ett remissvar.

16 juni, 2015
Per-Olof Eliasson

Det omdiskuterade förslaget från regeringen går i korthet ut på att en allmän visstidsanställning ska övergå i tillsvidareanställning efter två år. Detta även om tiden mellan första anställning och sista anställning överskrider fem år, vilket är den nuvarande gränsen. Ett krav är att det ska vara sammanhängande anställningar, med uppehåll på högst 180 dagar mellan dem.
Men SULF hävdar i sitt remissvar att det för högskolans del är ett meningslöst förslag.

Det är väl känt att en rad anställningsformer som regleras i högskoleförordningen, anställningsförordnaden och i kollektivavtal, tillsammans med allmän visstidsanställning enligt LAS, i princip ger obegränsade möjligheter för lärosätena att låta den ena tidsbegränsade anställningen avlösa den andra.

– Vi pekar på sådana problem och påpekar att det inte borde vara möjligt att på det här sättet stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Men enligt regeringens förslag ska man bara räkna in tidsbegränsade anställningar enligt LAS och inte alla andra former av tillsvidareanställningar som förekommer inom högskolesektorn. Detta gör att den praxis som många lärosäten satt i system, med ett obegränsat antal tidsbegränsade anställningar efter varandra, kan fortsätta utan inskränkning.

– Då blir en sådan bestämmelse som regeringen föreslår mycket lätt att runda eftersom det finns så många andra typer av tidsbegränsade anställningar inom högskolan. En person kan anställas enligt en annan anställningsform i ett halvår och en dag, och sedan gå tillbaka till en anställning enligt LAS, säger Robert Andersson.

Kritik från EU
Sverige har fått kritik av EU-kommissionen för att inte uppfylla EU:s visstidsdirektiv. SULF menar att regeringens promemoria enbart syftar till att uppfylla minimikraven i visstidsdirektivet, och inte att verkligen försöka täppa till kryphålen som möjliggör missbruk av visstidsanställningar.
I promemorian hävdar regeringen att problemet med tidsbegränsade anställningar är relativt litet i Sverige. SULF menar att det stämmer för arbetsmarknaden i stort, men att i högskolesektorn är bilden en annan. Som SULF tidigare visat är 31 procent av forskande och undervisande personal tidsbegränsat anställd, en andel som bara har minskat marginellt, andelen var 34 procent för sju år sedan.

SULF menar därför att de föreslagna ändringarna i lagen är helt otillräckliga och inte heller uppfyller kraven i visstidsdirektivet.
Förbundet anser att ett effektivt hinder mot att stapla visstidsanställningar skulle vara att begränsa den totala tid man kan vara tidsbegränsat anställd till exempelvis tre år och till den tiden räkna med alla typer av tidsbegränsade anställningar. Då skulle en tidsbegränsad anställning alltid övergå i en tillsvidareanställning efter tre år. Förbundet menar också att tidsramen fem år med fördel kunde förlängas.

”Ingen koppling i LAS”
SULF vänder sig också mot att regeringen hävdar att den inte vill röra de olika specialförfattningarna om anställningar inom högskolans område eftersom de innehåller regler som förebygger missbruk.

– Men det stämmer inte, det finns flera fall där man kan misstänka att om man skulle driva en tvist till domstol skulle den avvisas, eftersom det inte finns någon koppling i LAS till hur man får använda andra typer av tidsbegränsade anställningar, säger Robert Andersson.

SULF hävdar att reglerna är så konstruerade att det många gånger saknas, eller är oklart om det finns, möjligheter att beivra missbruk.

– Staten har inte bara skapat många möjligheter för sig själv att utnyttja visstidsanställningar, men har också sett till att det inte går att beivra missbruk. Troligen strider det i sig mot EU:s regler, säger Robert Andersson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023