Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Rektorer har inte anmält bisysslor

Rektorer vid svenska lärosäten är skyldiga att anmäla eventuella bisysslor till regeringen. Men det finns rektorer som inte levt upp till skyldigheten.

1 juni, 2015
Björn Forsberg

”Rektor har uppenbarligen inte varit informerad om att det skulle göras utöver att rapportera internt. Info hon förstås borde ha fått, både av regeringen och universitet. En brist i rutin som behöver ses över alltså”, skriver Anneli Waara, presschef vid Uppsala universitet, i ett mejl.
Rektorn i Uppsala heter Eva Åkesson.

Enligt Therese Ahlqvist på regeringskansliet är rektorernas anmälningsskyldighet av bisysslor reglerat i lagen om offentlig anställning där det står att ”Ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen ska på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisyssla de har”.
Men Eva Åkesson är inte ensam att göra egna tolkningar av hur bisysslor ska anmälas. Mer om det i slutet på artikeln. På flera universitet har man över huvud taget dålig kontroll centralt på bisysslorna.
Chatarina Larsson, universitetsjurist vid Umeå universitet, uppger att ”vi har ingen sammanställning av våra bisysslor”. Samma gäller Göteborgs respektive Stockholms universitet.

– I dagsläget förvaras uppgifter om de anställdas bisysslor ordnade hos närmsta chef, säger Tommy Viklund, stf personalchef vid Stockholms universitet.

– Hanteringen av bisyssloredovisningen har inte fungerat tillfredsställande de -senaste två åren och det är nog tyvärr ganska många som inte lämnat bisyssloredovisning sedan 2012, säger Claes Keisu, pressekreterare vid Karolinska institutet.

Från andra är svaren precisa. Det gäller exempelvis Luleå tekniska universitet som har 495 anmälda bisysslor. Linnéuniversitetet har 263 anmälda bisysslor, SLU 12, Karlstad universitet 57, Mittuniversitetet 241 och Linköpings universitet 567.
– 431 personer har anmält en eller flera bisysslor, vilka godkänts av respektive prefekt eller chef. Andelen bisyssloaktiva motsvarar därmed en tredjedel av berörda personer, svarar Göran Hessling, universitetsråd vid Linköpings universitet.

Lunds universitet har 2 180 bisysslor anmälda.
– Det finns ett fåtal anställda som har fler än fyra bisysslor, uppger Viktoria Järnegren, personalkonsult, som också säger att det finns ett mörkertal i siffrorna.
– De flesta som har en bisyssla har bara en. Och utgår vi från att andelen universitetslärare med bisyssla är likartad vid alla universitet så har fler än 10 000 universitetslärare en bisyssla.

Inte alla bisysslor är tillåtna. I lagen om offentligt anställda, LOA, finns begränsningar för förtroendeskadliga bisysslor, arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor. Men andra bisysslor är helt okej.
– En bedömning görs i varje enskilt ärende, vilket är delegerat till respektive fakultet, berättar Viktoria Järnegren.

Rektor Eva Åkesson vid Uppsala universitet har inte redovisat sina bisysslor till regeringen trots att hon är skyldig att göra så. Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och Anders Hamsten, rektor vid KI, har däremot lämnat in redovisningar för sina bisysslor till regeringen, visar en minikoll av fem rektorer som Universitetsläraren gjort. Rektorn vid Lunds universitet, Torbjörn von Schantz, hälsar att han inte har någon bisyssla. Astrid Söderberg Widding, rektor vid Stockholms universitet, uppges ha informerat styrelseordförande om sina bisysslor.
– Däremot har någon rapportering inte skett till regeringen, vilket har varit formellt fel, säger Linnea Bergnehr, pressekreterare Stockholms universitet.

Läs mer: Vilka regler gäller för bisysslor, hur många har anmält bisyssla och vad tycker facket?

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023